Reklama

Biznes

Do 17 sierpnia zgłoś przedsięwzięcia priorytetowe dla Podkarpacia

Aneta Gieroń
Dodano: 17.07.2013
5672_ulica
Share
Udostępnij
Klastry, organizacje pozarządowe, jednostki administracji rządowej, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz naukowe mogą do 17 sierpnia do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego zgłaszać propozycje przedsięwzięć, które inwestycyjnie, infrastrukturalnie, turystycznie, naukowo mogą odmienić Podkarpacie, ale które będą zgodne z rozwojem regionu, wskazanym w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.  
 
Zebrane w czasie naboru propozycje pozwolą opracować listę przedsięwzięć możliwych do realizacji do 2020 roku. Zgłaszane propozycje muszą jednak rozwiązywać najważniejsze problemy regionu oraz mieć jak największy zasięg oddziaływania. Jednocześnie powinny spełniać następujące kryteria:
  • co najmniej regionalna skala oddziaływania przedsięwzięcia,
  • wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych,
  • wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej),
  • zgodność z dokumentami strategicznymi/programowymi, w szczególności z aktualizowaną Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. 

Minimalna wartość proponowanego przedsięwzięcia infrastrukturalnego to 50 mln zł, natomiast dla pozostałych przedsięwzięć to 10 mln zł.
 
Propozycje przedsięwzięć priorytetowych mogą być finansowane z różnych źródeł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, krajowe programy operacyjne dla perspektywy 2014-2020, budżet państwa, budżety jednostek samorządów terytorialnych, Inwestycje Polskie, instrumenty finansowe UE i inne).
 
Propozycje przedsięwzięć przyjmowane będą od 17 lipca do 17 sierpnia 2013. Do ich zgłaszania przygotowany jest specjalny formularz zgłoszeniowy. Za jego  pośrednictwem propozycje można przesyłać w wersji elektronicznej na adres drr@podkarpackie.pl (w tytule: Nabór propozycji przedsięwzięć projektowych 2014-2020). Niezbędne jest także dostarczenie formularza w wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy