Reklama

Kultura

Przyboś DZISIAJ! Od wtorku konferencje w Gwoźnicy, Niebylcu i Rzeszowie

Katarzyna Grzebyk
Dodano: 28.09.2015
22126_Przybos-DZISIAJ-zaproszenie-str.-1
Share
Udostępnij
Ogólnopolska konferencja naukowa, wystawa pamiątek w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz wyjątkowy recital poezji – we wtorek, 6 października br. roku rozpocznie się trzydniowy cykl wydarzeń popularyzujących twórczość Juliana Przybosia. Wydarzenia zbiegają się z 45. rocznicą śmierci tego wybitnego poety, który urodził się w Gwoźnicy, w gminie Niebylec. Ich pomysłodawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Inicjatywę poparli m.in. Wiesław Myśliwski, Ernest Bryll, Urszula Kozioł, Eustachy Rylski, Sylwia Chutnik oraz córki Przybosia: Wanda, Julia i Uta.
 
– Julian Przyboś to najbardziej znana postać, jaką może pochwalić się nasza gmina. Obecny jest w świadomości starszych mieszkańców, ale młodsze pokolenie kojarzy Przybosia jedynie z kilku wierszy omawianych w szkole. Na spotkaniach Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej często dyskutowaliśmy o tym, jak spopularyzować pamięć o nim w naszym regionie. Kiedy pomysł zaczął się krystalizować, Ernest Bryll utwierdził nas w przekonaniu, że trzeba i warto to robić –  mówi Antoni Chuchla, prezes TMZN.
 
Konkurs literacki został już rozstrzygnięty
 
Cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” został zainaugurowany II Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim „O niebylecki miecz”, który został rozstrzygnięty w drugim kwartale 2015 roku, a wręczenie nagród odbyło się na początku lipca. Organizator konkursu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, drugą jego edycję poświęcił właśnie pamięci Juliana Przybosia. Konkurs wygrała Beata Mazurek ze Stalowej Woli (w kategorii proza dorośli – za „Listy do Juliana Przybosia”) oraz Anna Piliszewska z Wieliczki (w kategorii poezja – za zestaw wierszy). Wśród oceniających prace znalazła się m.in. Uta Przyboś, najmłodsza córka poety oraz profesorowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego – Zenon Ożóg i Alicja Jakubowska-Ożóg.
 
Najmocniejszym akcentem cyklu wydarzeń jest ogólnopolska konferencja naukowa „Przyboś DZISIAJ” organizowana w dniach 6-8 października wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, w której udział wezmą przedstawiciele różnych środowisk naukowych, także z zagranicy.  Inauguracja konferencji odbędzie się o godz. 9 we wtorek, 6 października w Niebylcu. Po południu uczestnicy i goście konferencji odwiedzą Gwoźnicę, rodzinną miejscowość poety, nawiedzą jego grób oraz wzgórze Patria, które pojawiało się w utworach Przybosia. Spotkają się też z mieszkańcami wioski. 
 
Dopełnieniem uroczystości będzie wystawa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, na której zostaną pokazane pamiątki po Julianie Przybosiu. Wystawę będzie można zwiedzać w dniach 6-8 października. 
 
Recital poezji w wykonaniu przyjaciela Przybosia 
 
Cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” zakończy „Noc powrotna” niezwykły recital poezji Juliana Przybosia w wykonaniu Bogusława Kierca, poety, aktora, reżysera, autora licznych zbiorów liryki i książek eseistycznych oraz dramatów i opracowań literackich; edytora dzieł Rafała Wojaczka i jego biografa, a prywatnie przyjaciela poety. „Noc powrotną” można uznać za monolog starego poety, wzbudzającego w sobie akt „równania serca” i „równania świata”; radość, że zginę, że stanę się żywiołem prądów i pędów”. Recital odbędzie się 8 października o godz. 17.30 w klubie Turkus WDK w Rzeszowie.
 
– Liczymy, że w tych wydarzeniach licznie wezmą udział nie tylko mieszkańcy gminy i powiatu, ale całego Podkarpacia. To jedyna taka okazja, by poznać twórczość Juliana Przybosia w różnorodnych ujęciach – mówi Antoni Chuchla, prezes TMZN. 
 
Inicjatywę Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej poparł komitet honorowy, który patronuje wydarzeniom. Tworzą go: córki Juliana Przybosia: Julia, Uta i Wanda, prof. Edward Balcerzan, Ernest Bryll, Sylwia Chutnik, Bogusław Kierc, Michał Komar, Urszula Kozioł, Irena Koźmińska, Bogusława Latawiec, Jacek Moskwa, Wiesław Myśliwski i Eustachy Rylski.
 
– Cieszę sie niezmiernie, że twórczość Juliana Przybosia zostanie przypomniana i na nowo komentowana, a jej zasięg poszerzony. Zbyt długo była strawą poetycką dla garstki pasjonatów, których nie odstraszała etykietka trudności – powiedziała córka poety dr Julia Przyboś z USA.
 
PROGRAM
 
„PRZYBOŚ DZISIAJ! – Program cyklu wydarzeń upamiętniających twórczość Juliana Przybosia w 45. rocznicę jego śmierci
 
6-8 października 2015 r.
 
I. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM pt. „PRZYBOŚ DZISIAJ” pod patronatem Rektora UR i Wójta Gminy Niebylec
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI NIEBYLECKIEJ, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR, ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU
 
6 października 2015 r.
 
9.00 – otwarcie uroczystości rocznicowych w Zespole Szkół w Niebylcu im. ks. Jana Twardowskiego, Niebylec 11
Moderator obrad dr hab. prof. UR  Janusz Pasterski
 
10.00-10.20 prof. dr hab. Stanisław Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski), Dzieło Juliana Przybosia w kontekście literatury małych ojczyzn
 
10.20-10.40 dr hab. prof. USz Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński), „Od zaoczu do przedgwieździa". Autoportret przelotny
 
10.40-11.00 prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois (Université libre de Bruxelles), Belgijskie pasaże Juliana
 
11.00-11.30 przerwa na kawę
 
11.30-11.50 prof. dr hab. Bogusław Dopart (Uniwersytet Jagielloński), Przybosiowskie dialogi z Mickiewiczem
 
11.50-12.10 dr Anna Spólna (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu), Obecny – nieobecny. Twórczość Juliana Przybosia w zreformowanej szkole średniej (w świetle estetyki recepcji)
 
12.10-12.40 dyskusja
 
14.00-19.00 – wyjazd do Gwoźnicy (odwiedziny grobu Juliana Przybosia, zwiedzanie wzgórza Patria, kościoła pw. św. Antoniego z Padwy), Dom Wiejski – spotkanie z mieszkańcami, kolacja)
 
7 października 2015 r.
 
Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
Moderator obrad prof. dr hab. Bogusław Dopart
 
9.30-9.50 prof. dr hab. Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki), Czytając Mickiewicza po latach 
 
9.50-10.10 prof. dr hab. Edward Balcerzan, Przekład z biografii na biografię. Majakowski Przybosia 
 
10.10-10.30 prof. dr hab. Aleksander Fiut, „Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło”. Przyboś i Miłosz 
 
10.30-10.50 dr Karol Maliszewski (Uniwersytet Wrocławski), Mistrz Przyboś, uczeń Jachimowicz 
 
10.50-11.20 przerwa kawowa
 
11.20-11.50 dr Tomasz Cieślak-Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński), Czy Julian Przyboś jest awangardzistą?
 
11.50-12.10 dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak (Uniwersytet Śląski), Awangardyzm Przybosia: między autonomią a heteronomią
 
12.10-12.30 mgr Karolina Górniak (Uniwersytet Jagielloński), Róże awangardowe. O trzech wierszach Juliana Przybosia, Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej
 
12.30-12.50 dr hab. prof. UAM Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przyboś i poetki. Inspiracje awangardowe we współczesnej poezji kobiet
 
12.50-13.20 dyskusja
 
Obrady popołudniowe
Moderator obrad prof. dr hab. Jacek Brzozowski
 
15.00-15.20 dr Stanisław Dłuski (Uniwersytet Rzeszowski), „Ja – świat”. Idee Juliana Przybosia
 
15.20-15.40 prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu), Przyboś mieszczański i antymieszczański
 
15.40-16.00 dr hab. prof. UJK Piotr Pietrych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Jak mogła sprawą główną być metafora?! w roku 1945!”. Przyboś i Różewicz wobec wojny
 
16.00-16.20 dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), Julian Przyboś o październiku ‘56  
 
16.20-16.40 dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski), Przyboś w kręgu Kontynentów
 
16.40-17.10 przerwa kawowa
 
17.10-17.30 mgr Wiesław Setlak (Uniwersytet Rzeszowski), Semiotyka „katedry” w liryce Juliana Przybosia. Próba deszyfracji narzędziami geopoetyki
 
17.30-17.50 dr Michalina Kmiecik (Uniwersytet Jagielloński), Wychodzenie z materialności: miasto w „Piórze z ognia”
 
17.50-18.10 mgr Dawid Kujawa (Uniwersytet Śląski), „tylko oczami wierzę”. Poezja Juliana Przybosia w kontekście studiów wizualnych
 
18.10- 18.40 – dyskusja
 
8 października 2015 r.
 
Sala Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, budynek A0
Campus Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Stanisława Pigonia 1
Moderator obrad prof. dr hab. Stanisław Uliasz 
 
9.30-9.50 dr Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski), Przyboś w Szwajcarii 
 
9.50-10.10 dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski), Juliana Przybosia spotkanie z Ameryką
 
10.10-10.30 dr Iwona Misiak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Miejsca/nie-miejsca w wierszach Juliana Przybosia i Ryszarda Krynickiego 
 
10.30-10.50 mgr Mirosław Czarnik (Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie), Jaka pamięć o Przybosiu? Strzyżowskie reminiscencje 
 
10.50-11.10 dr Anna Jamrozek-Sowa (Uniwersytet Rzeszowski), Rytuały lat siedemdziesiątych. Nadanie imienia Juliana Przybosia Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie
 
11.10-11.40 przerwa kawowa
 
11.40-12.00 dr Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński), Budowanie gmachu wiersza. Pisanie Przybosia
 
12.00-12.20 dr hab. prof. UŁ Jerzy Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki), Przedstawienia dźwiękowych i muzycznych fenomenów w wierszach Przybosia. Rekonesans 
 
12.20-12.40 dr Magdalena Sukiennik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), „Zdrowaś? Łąkiś pełna?” – poetycki obraz matki Juliana Przybosia 
 
12.40-13.00 mgr Bogusława Latawiec-Balcerzan, Dzikie kamienie Juliana Przybosia
 
13.00-13.50 dyskusja i zamknięcie konferencji
 
 
II. WYSTAWA W MUZEUM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE
 
Podczas trwania konferencji naukowej, w dniach od 6-8 października w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 odbędzie się wystawa składająca się z pamiątek po Julianie Przybosiu. Będzie można ją zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum. 
 
 
III. „NOC POWROTNA” – MONODRAM BOGUSŁAWA KIERCA W WOJEWÓDZKIM DOMU KULTURY W RZESZOWIE
 
W czwartek, 8 października, o godz. 17.30 w klubie Turkus Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wystąpi Bogusław Kierc – poeta, aktor, reżyser, wykładowca, biograf i edytor dzieł Rafała Wojaczka, przyjaciel Juliana Przybosia. „Noc powrotna” – taki będzie nosił tytuł recital, jaki Bogusław Kierc zaprezentuje w Rzeszowie – jest recitalem poezji Juliana Przybosia, obejmującym najistotniejsze jej ewokacje. Nade wszystko to, co często umykało uwadze literaturoznawców urzeczonych „nowatorstwem” poety, a mianowicie: metafizyczny (czy niekiedy nawet: mistyczny) wymiar liryki tego giganta Awangardy Krakowskiej. Można wszakże  ten recital uznać za monolog starego poety, wzbudzającego w sobie akt „równania serca” i „równania świata”; radość, że zginę, że stanę się żywiołem prądów i pędów”.
 
 
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy