Reklama

Kraków

Zgłoś kandydatki do tegorocznej edycji Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej

Źródło: krakow.pl / opracowanie PG
Dodano: 04.01.2024
Zdjęcie: Materiały prasowe / krakow.pl
Zdjęcie: Materiały prasowe / krakow.pl
Share
Udostępnij

Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki pozostawała często niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w obyczajowości, wciąż nie zawsze jest dostrzegana. Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Pragnąc podkreślić niezwykły wpływ kobiet i ich wyjątkową postawę na rzecz kształtowania lepszego świata, prezydent Krakowa ogłosił 3. trzecią edycję Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej i zachęca do przesyłania propozycji kandydatur niezwykłych krakowianek.

Patronka nagrody, czyli Kazimiera Bujwidowa to krakowianka, której Polki w dużej mierze zawdzięczają prawa do studiów wyższych, stworzyła bowiem pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym w Krakowie, angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych, a swoją siłą i wolą walki inspiruje nas do dziś.

Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem niezwykłym kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze miasto. Nagroda pozwala tworzyć silną reprezentację kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspierać kobiety w ich działaniach oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć.

Tytuł przyznaje corocznie prezydent Krakowa na wniosek Kapituły Nagrody za poprzedni rok kalendarzowy. Laureatki nagrody otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki oraz mają prawo do używania znaku graficznego nagrody. Mogą być dodatkowo uhonorowane wymienianiem ich w krakowskich wydawnictwach dotyczących działalności na rzecz równości.

Kapituła Nagrody powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Zarządzeniem nr 3818/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Prezydenta Miasta Krakowa powołał Kapitułę opiniującej kandydatury do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2023”.

Jak zgłosić?

Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2023″ należy dokonać do 16 lutego 2024 roku na formularzu zgłoszeniowym:

Formularze należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w jednej z możliwych form:

 • poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty podpisanego oświadczenia do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • poprzez przesłanie skanu podpisanego elektronicznie (podpisem zaufanym lub kwalifikowanym) oświadczenia na adres e-mail: krakowdlarownosci@um.krakow.pl
 • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP: e-Urząd Miasta Krakowa – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK.


Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

 • znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności
 • zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia
 • okres prowadzonej działalności
 • efekty i zakres działań
 • innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.


Dodatkowe informacje:

 • prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa
 • osoba zgłaszająca nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu
 • do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac kapituły.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym: Gazeta Wyborcza Kraków, LoveKraków.pl, Miasto Kobiet, MamoPracuj.pl

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy