Reklama

Kraków

Młodzieżowi wolontariusze nagrodzeni

Źródło: krakow.pl
Dodano: 06.12.2023
Zdjęcie: Młody Kraków
Zdjęcie: Młody Kraków
Share
Udostępnij

Poza lekcjami, zadaniami domowymi i licznymi zacięciami dodatkowymi znajdują też czas na to, by pomagać innym. Wspierają osoby z niepełnosprawnościami, odwiedzają seniorów w Domach Pomocy Społecznej, pomagają w nauce, współpracują z organizacjami charytatywnymi, przeprowadzają zbiórki – to tylko wybrane działania Młodzieżowych Wolontariuszy Roku nagrodzonych podczas tegorocznej, V edycji Młodzieżowych Dni Wolontariatu.

Już po raz 5. młodzi krakowscy wolontariusze spotkali się podczas organizowanych przez miasto Młodzieżowych Dni Wolontariatu. To inicjatywa, która działającym charytatywnie uczniom krakowskich szkół (w wieku 13-19 lat) umożliwia spotkanie i wymianę doświadczeń.

Jak podkreślają organizatorzy z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Młodzieżowe Dni Wolontariatu wspierają w wolontariuszach rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pozwalają uczyć się pracy w grupie przy realizacji inicjatyw społecznych, a także pokazują, jak angażować się w wolontariat lokalny.

Od trzech lat dniom wolontariatu towarzyszy także konkurs Młodzieżowy Wolontariusz Roku, który pozwala wyłonić i nagrodzić najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na terenie Krakowa, korzystających z Indeksu Wolontariusza. Indeks to specjalna książeczka, w której uczniowie danej szkoły dokumentują aktywność związaną z wolontariatem. Na podstawie wpisów realizatorzy konkursu wyróżniają i nagradzają najbardziej aktywnych krakowskich wolontariuszy.

Kandydatów do nagrody zgłaszają nauczyciele opiekujący się wolontariatem szkolnym. W tym roku do konkursu zgłoszono 176 młodych wolontariuszy, którzy łącznie przepracowali wolontaryjnie 8929 godzin. Warto podkreślić, że skala zaangażowania młodych ludzi wzrasta – w ubiegłym roku uczestnicy konkursu przepracowali 6976 godzin.

− Cieszę się, że młodzi ludzie coraz chętniej biorą udział w działaniach z zakresu wolontariatu. A liczba przepracowanych godzin: blisko 9 tysięcy, które dla przybliżenia skali działania można złożyć w 372 doby, czyli ponad rok ciągłej pracy na rzecz innych, sprawia że czuję dumę − że mamy w mieście tak zaangażowane osoby, swego rodzaju wzruszenie – że młodzi ludzie rozumieją wartość pomocy i takiej formy spędzania czasu oraz nadzieję – że tak wrażliwe społecznie osoby będą kiedyś kształtować przyszłość naszego miasta. Nie da się przecenić tego, co dzięki wolontariatowi dostają zarówno adresaci tych działań, jak też ci, którzy je realizują. Gratuluję wszystkim młodym ludziom, którzy angażują się w wolontariat, a szczególnie tegorocznym Młodzieżowym Wolontariuszom Roku. I oczywiście kibicuję dalszym działaniom – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który wziął udział w uroczystości wręczenia nagród najbardziej zaangażowanym wolontariuszom.

Laureatami 3. edycji konkursu Młodzieżowy Wolontariusz Roku zostali:

  • Ivanna Dykovytska, mieszkanka Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
  • Filip Antonkiewicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 18 im. św. Anny
  • Magdalena Śmietana, uczennica Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
  • Kacper Staniszewski, uczeń Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
  • Alan Rakowski, uczeń Technikum nr 27 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. J. Korczaka
  • Lena Studnicka, uczennica Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich
  • Maksymilian Kłembukowski, uczeń XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. pil. S. Skarżyńskiego
  • Piotr Wojtal, uczeń Szkoły Podstawowej nr 71 w Zespole Szkół Specjalnych nr 14
  • Martyna Rębacz, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. W. Szafera


Krakowscy młodzieżowi wolontariusze angażowali się w różnorodne działania, m.in. współpracowali z instytucjami charytatywnymi, z kawiarnią Społeczna Kaffka, Hospicjum św. Łazarza, pomagali osobom z niepełnosprawnościami, kolegom i koleżankom mającym problemy z nauką, opiekowali się dziećmi z Ukrainy, spędzali czas z seniorami w Domach Pomocy Społecznej, przygotowywali kartki świąteczne dla podopiecznych takich instytucji, organizowali zbiórki dla schronisk i bezdomnych zwierząt, promowali wolontariat w swoich szkołach.

Młodzieżowe Dni Wolontariatu i konkurs Młodzieżowy Wolontariusz Roku to przedsięwzięcia organizowane w ramach programu Młody Kraków 2.0. Dodatkowe informacje o inicjatywach miasta skierowanych do młodzieży można znaleźć na stronie www.mlodziez.krakow.pl oraz profilu Młody Kraków.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy