Reklama

Kraków

Wybory samorządowe w Krakowie

krakow.pl / SŁ
Dodano: 03.02.2024
Fot. Canva
Fot. Canva
Share
Udostępnij

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybiorą prezydenta Krakowa, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne w godz. 7.00–21.00. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Kto może głosować w Krakowie?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Krakowie, musisz być osobą stale zamieszkującą na terenie naszego miasta. Chcesz zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców? Już teraz złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki).

W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie ci wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Możesz to zrobić poprzez:

Spodziewamy się, że szczególnie ta druga procedura będzie się cieszyć dużą popularnością w ostatnich dniach przed wyborami. Wiąże się ona jednak z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi zaledwie 5 dni.

W tym momencie nie obserwujemy jeszcze znaczącego wzrostu zainteresowania tymi usługami, dlatego jest to dobry moment, aby wszelkie formalności załatwić już teraz.

Wszelkie informacje o obowiązujących w wyborach samorządowych procedurach zmiany miejsca głosowania, dostępne są w BIP.

Wnioski papierowe można składać we właściwych referatach Wydziału Spraw Administracyjnych od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40–15.00:

  • adresy w dzielnicach I-VII (Śródmieście, Krowodrza) – aleja Powstania Warszawskiego 10
  • adresy w dzielnicach VIII-XIII (Podgórze) – ul. Wielicka 28A
  • adresy w dzielnicach XIV-XVIII (Nowa Huta) – os. Zgody 2.

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję i dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany bowiem nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a:
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym:
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Obwodowe Komisje Wyborcze

Urząd Miasta Krakowa rozpocznie nabór wniosków na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych po dokonaniu przez Komisarza Wyborczego aktualizacji podziału Miasta na stałe obwody głosowania. Zmianom ulec mogą: dotychczasowa liczba komisji, ich numeracja, a w nielicznych przypadkach także lokalizacja.

Zgodnie z art. 13 § 2 Kodeksu Wyborczego zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, zatem ostateczne zmiany powinny zostać wprowadzone przez Komisarza Wyborczego w terminie do 22 lutego.

Dopiero po tym terminie rozpoczęty zostanie nabór kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, który zgodnie z kalendarzem wyborczym potrwa do 8 marca.

Zgłoszenia będą przyjmowane w UMK w formie pisemnej, na wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzu papierowym. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi informacjami zostanie udostępniony wraz z rozpoczęciem naboru.

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Informacje można także uzyskać pod numerem infolinii Urzędu Miasta Krakowa – 12 616 55 55.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy