Kraków

Wkrótce konsultacje o bezpłatnej komunikacji w dni ze smogiem

Źródło: krakow.pl
Dodano: 28.06.2024
Fot. obywatelski.krakow.pl
Fot. obywatelski.krakow.pl
Share
Udostępnij

3 lipca rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej w dni z najgorszą jakością powietrza. Głosy mieszkańców będą zbierane do 9 sierpnia.

Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Krakowa odnośnie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w trakcie smogu.

Formy konsultacji

 • mieszkańcy będą mogli przesyłać ankiety online (dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji) lub w formie tradycyjnej
 • na 23 lipca zaplanowano spotkanie, w godz. 18.00–20.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych
 • odbędą się dwa dyżury telefoniczne: 16 lipca w godz. 16.00–18.00, oraz 8 sierpnia w godz. 9.00–11.00 – pod numerami telefonów: 12 616 86 35, 12 616 86 29

Szczegółowe informacje o konsultacjach będą dostępne na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl.


Bezpłatna komunikacja – zasady wprowadzania

Obecne zasady o wprowadzaniu bezpłatnej komunikacji w czasie smogu zostały uchwalone przez radnych i weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Obowiązują one na obszarze miasta oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania.

Bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 0.00–24.00. Zasady jej wprowadzenia opierają się na codziennej prognozie jakości powietrza, dotyczącej kolejnej doby. Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wysyłana do Urzędu Miasta Krakowa, jest podzielona na trzy, ośmiogodzinne przedziały (0.00–8.00, 8.00–16.00, 16.00–24.00).

Wystarczy, aby równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 musi przekroczyć:

 • 100 µg/mna powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.
  oraz
 • 150 µg/mna powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.

Kiedy codzienna prognoza jakości powietrza IMGW na następną dobę nie wskaże prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m3, wprowadzona zostanie, począwszy od pierwszych porannych kursów autobusów i tramwajów do godziny 24.00 tego samego dnia, bezpłatna komunikacja miejska na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących.

W przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych, skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godz. 3.00 stężeń pyłu PM10, użyte są wyniki z pozostałych stacji.

Liczba dni z bezpłatną komunikacją

W ostatnich latach dni z bezpłatnym przejazdem komunikacją miejską z powodu przekroczenia szkodliwych substancji w powietrzu przedstawiały się następująco:

 • 2020 r. – 1 dzień
 • 2021 r. – 3 dni
 • 2022 r. – brak
 • 2023 r. – brak
 • 2024 r. – 2 dni.

W Krakowie coraz lepsze powietrze

W wyniku wieloletnich działań realizowanych przez miasto oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców, w Krakowie możemy oddychać coraz lepszym powietrzem. Ocenie jakości powietrza podlega 12 zanieczyszczeń, 10 z nich w 2023 roku osiągnęło wartości normatywne. Pozostałe dwa, czyli dwutlenek azotu i benzo(a)piren, zaliczono do klasy C – strefy z przekroczeniem.

Więcej o jakości powietrza w Krakowie pisaliśmy w komunikacie: Co z naszym powietrzem? Coraz lepiej!

Aby poprawić jakość powietrza w Krakowie, wprowadzono całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Zapisy uchwały antysmogowej obowiązują w Krakowie od 1 września 2019 r.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy