Reklama

Kraków

Otwarty przetarg na dzierżawę fortu nr 49 1/2a „Mogiła” w Krakowie

Kraków.pl / Opracowanie SŁ
Dodano: 21.09.2023
Fot. Krzem16/Wikipedia
Fot. Krzem16/Wikipedia
Share
Udostępnij

Historyczny fot nr 49 1/2a “Mogiła” w Krakowie może znaleźć się rękach nowego dzierżawcy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu.

Jak zgłosić się do przetargu

Fort “Mogiła”, znajdujący się przy ulicy Igołomskiej w Krakowie został udostępniony do wglądu interesantom 18 września. Sam przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych 29 września o godzinie 10:00. Nowy użytek wymaga, aby zachowano dotychczasowe walory architektoniczne oraz historyczne fortu. Zasady przetargu dostępne są TUTAJ.

Współczesna historia Fortu

W latach 2014-2018 Gmina Miejska Kraków przeprowadziła prace rewaloryzacyjne, które były dofinansowane przez Narodowy Fundusz Odnowy Zabytków Krakowa. Prace te zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi przeprowadzonymi przed elewacją koszar oraz na stropodachu, a także przygotowaniem dokumentacji projektowej i konserwatorskiej dotyczącej zabezpieczenia stropodachu i renowacji wspomnianej elewacji koszar.

W kolejnych latach przeprowadzono hydroizolację stropodachu fortu, a następnie dokonano rekonstrukcji historycznych warstw nasypu oraz zbudowano kominy w ich pierwotnych miejscach. Metalowe elementy stropów we wnętrzu koszar zostały oczyszczone i poddane konserwacji, co zapewniło właściwą wentylację obiektu.

W 2017 roku Gmina Miejska Kraków zleciła konserwację ceglanych części elewacji koszar oraz odnowienie boniowanych obramień otworów, które mają imitować kamienne ciosy. Przywrócono również pierwotny poziom fragmentu placu broni, dostosowując jego kształt do granicy działki.

W 2019 roku w budynku koszar zainstalowano stolarkę okienną oraz stalowe okiennice. Zachowane wrota pancerne i ościeżnice okien zostały poddane konserwacji. W kaponierze przywrócono otwory dwóch strzelnic z replikami stalowych tarcz, a pozostałe małe tarcze w strzelnicach zostały zakonserwowane. Dodatkowo zrealizowano odwodnienie stropodachu. Po zakończeniu tych prac elewacja fortu odzyskała swój pierwotny wygląd.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy