Kraków

Postępują prace przy budowie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych

Źródło: krakow.pl
Dodano: 05.04.2024
Fot. MPO
Fot. MPO
Share
Udostępnij

Dziś członkowie Zarządu MPO Kraków wraz z Andrzejem Kuligiem, zastępcą prezydenta Krakowa, spotkali się w powstającym obiekcie, by porozmawiać o postępach prac i działaniach, jakie zostały tam dotychczas zrealizowane.

– Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminną – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce – podkreśla Henryk Kultys, prezes MPO Kraków.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie jest przedsięwzięciem kilkuzadaniowym, realizowanym etapowo, w ramach którego planowane jest wybudowanie:

 • zakładu recyklingu tworzyw sztucznych,
 • zakładu odzysku odpadów komunalnych,
 • zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych,
 • punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta,
 • hali magazynowej odpadów komunalnych przeznaczonej dla odpadów podawanych przetwarzaniu, odpadów wytwarzanych i produktów uzyskiwanych w procesie recyklingu, wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków, która wpisuje się w szeroko zakrojony program produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie zlokalizowane jest na działce o powierzchni prawie 7 ha wewnątrz Kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie.

I etap – centrum recyklingu tworzyw sztucznych – obejmuje wybudowanie:

 • instalacji przygotowania do recyklingu folii z tworzyw sztucznych (odzyskiwanych w procesach sortowania odpadów komunalnych) poprzez wysortowanie foli PE oraz instalacji wytwarzania granulatu polietylenu poprzez rozdrabnianie folii, mycie i granulacje;
 • hali magazynowej odpadów komunalnych;
 • budynków zaplecza socjalnego, administracyjno-biurowego i portierni;
 • niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w zakresie drogi dojazdowej od ulicy Igołomskiej wraz z drogami wewnętrznymi na terenie Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych, placów manewrowych i parkingów, zewnętrzne instalacje sanitarne; wody bytowej, wody do celów przeciwpożarowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej.

Aktualnie przewidywany całkowity koszt realizacji Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych wynosi łącznie 245 milionów złotych.

Na realizację I etapu budowy MPO Kraków pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • 149 550 000 złotych w formie pożyczki,
 • 30 000 000 złotych w formie dotacji.

Budowa I etapu Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie zakończy się do 30 czerwca 2024 r.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy