Reklama

Kraków

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – do 31 stycznia

Źródło: krakow.pl
Dodano: 03.01.2024
Zdjęcie: Magiczny Kraków
Zdjęcie: Magiczny Kraków
Share
Udostępnij

Ruszyła akcja składania oświadczeń i dokonywania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych przez prezydenta w Gminie Miejskiej Kraków.

Do 31 stycznia przedsiębiorcy posiadający zezwolenia tzw. detaliczne, gastronomiczne i cateringowe na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Kraków, mają obowiązek wynikający z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • złożyć oświadczenie o wartości brutto sprzedanego w 2023 roku alkoholu (dwa egzemplarze – aktualny druk dokumentu dostępny jest w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 604 lub pod ADRESEM oraz
  • uiścić opłatę za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

O uznaniu daty złożenia oświadczenia decyduje data złożenia dokumentu na dzienniku podawczym UMK, nadania listu na poczcie lub nadania dokumentu na skrzynkę urzędową e-PUAP, zaś o uznaniu wpłaty decyduje: data wpłaty w kasie, data autoryzacji zlecenia przelewu bankowego lub data zlecenia przekazu pocztowego.

W przypadku niedokonania ww. czynności w ustawowym terminie istnieje możliwość dokonania, w celu „zachowania” zezwoleń, tzw. opłat dodatkowych (podwyższonych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 roku.

Jeżeli przedsiębiorca z jakiejkolwiek przyczyny nie uiści opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń powiększonej o opłatę dodatkową (podwyższoną), urząd stwierdzi, w drodze stosownej decyzji, wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na stronie BIP udostępniony został kalkulator umożliwiający samodzielne i szybkie wyliczenie opłaty na przyszły rok za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z niego. Przestrzegamy natomiast, że wypełnienie w nim danych (nawet po zalogowaniu) nie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy