Reklama

Kraj

RPP: obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego

Michał Boroń / PAP
Dodano: 06.12.2023
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Share
Udostępnij

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ocenia, że obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki – wskazano w komunikacie NBP po środowym posiedzeniu Rady. Dodano, że obecny poziom stóp sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych, tym samym główna stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. Decyzja Rady, była zgodna z prognozami ekonomistów, z którymi rozmawiała PAP.

W komunikacie NBP po zakończonym posiedzeniu Rady zwrócono uwagę, że koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona, choć jest zróżnicowana między największymi gospodarkami. “Napływające dane potwierdzają, że w strefie euro roczna dynamika PKB w III kw. br. obniżyła się i była bliska zera, przy czym w Niemczech była ujemna. Natomiast w Stanach Zjednoczonych roczna dynamika PKB w III kw. br. przyspieszyła i przekraczała wieloletnią średnią. Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach” – dodano.

Zwrócono uwagę, że w otoczeniu polskiej gospodarki następuje dalszy spadek inflacji choć – jak podkreślono – w wielu krajach roczna dynamika cen jest nadal podwyższona. “Wcześniejszy spadek cen surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ograniczają presję kosztową, co jest widoczne w spadku cen produkcji w wielu gospodarkach. Inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo obniża się” – zauważono.

W komunikacie wskazano, że w warunkach osłabionej koniunktury na świecie, także w Polsce dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska, choć – jak zwrócono uwagę – w ostatnim czasie wzrosła. “W III kw. br. dynamika PKB w Polsce – według wstępnego szacunku GUS – wyniosła 0,5 proc. r/r (wobec -0,6 proc. r/r w II kw. br.). Dodatnio na wzrost PKB oddziaływał wkład eksportu netto, a także – choć w mniejszym stopniu – wzrost inwestycji i konsumpcji. Jednocześnie wkład zmiany zapasów do dynamiki PKB był wyraźnie ujemny. W październiku 2023 r. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa były wyższe niż rok wcześniej. Mimo osłabionej dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest niższe niż na początku roku” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Przywołano też tzw. szybki szacunek GUS na temat inflacji CPI w listopadzie, która wyniosła 6,5 proc. wobec 6,6 proc. w październiku. W komunikacie oceniono, że biorąc pod uwagę dane GUS, “można szacować, że do spadku inflacji w ujęciu rok do roku przyczyniło się przede wszystkim obniżenie inflacji bazowej, a także – choć w mniejszym stopniu – obniżenie rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych”. Zwrócono uwagę, że w przeciwnym kierunku oddziaływał z kolei wzrost rocznej dynamiki cen energii.

Dodano, że w październiku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były istotnie niższe niż przed rokiem, “potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej”. “Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach” – zaznaczono.

W komunikacie po posiedzeniu Rady wskazano, że według RPP “obniżaniu inflacji sprzyja umocnienie kursu złotego, które jest spójne z fundamentami polskiej gospodarki”. “Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji” – czytamy.

“Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie” – dodano.

W komunikacie zastrzeżono, że dalsze decyzje RPP będą zależeć od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

Zapewniono jednocześnie, że Narodowy Bank Polski będzie nadal podejmował “wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie”. “NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” – podsumowano.

Po środowej decyzji Rady, stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa nadal wynosi 6,25 proc., stopa depozytowa – 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 5,85 proc.

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz – w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy