Reklama

Kraj

Manowska odmówiła sześciorgu sędziom TS zwołania posiedzenia

oloz/ itm/PAP
Dodano: 20.04.2024
Warszawa, 20.02.2024. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska na otwarciu wystawy "Stanisław Pomian-Srzednicki Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dokumentach" w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, 20 bm. Wystawa upamiętnia pierwszego z Pierwszych Prezesów Sądu Najwyższego Stanisława Srzednickiego herbu Pomian (1840-1925). Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niepodległej Rzeczypospolitej został powołany przez Tymczasową Radę Stanu z dniem 1 września 1917 r. Zorganizował od podstaw instytucję i pracę Sądu Najwyższego. Ustąpił ze stanowiska i przeszedł w stan spoczynku 28 lutego 1922 r. Był nie tylko sędzią, ale także filantropem. Organizował wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Warszawa, 20.02.2024. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska na otwarciu wystawy "Stanisław Pomian-Srzednicki Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dokumentach" w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie, 20 bm. Wystawa upamiętnia pierwszego z Pierwszych Prezesów Sądu Najwyższego Stanisława Srzednickiego herbu Pomian (1840-1925). Na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego niepodległej Rzeczypospolitej został powołany przez Tymczasową Radę Stanu z dniem 1 września 1917 r. Zorganizował od podstaw instytucję i pracę Sądu Najwyższego. Ustąpił ze stanowiska i przeszedł w stan spoczynku 28 lutego 1922 r. Był nie tylko sędzią, ale także filantropem. Organizował wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Share
Udostępnij

Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska odmówiła sześciorgu sędziom TS zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału w celu zmiany regulaminu TS. Manowska chce uzasadnienia proponowanych zmian. Przewodniczący NRA, sędzia TS Przemysław Rosati mówi PAP, że zostanie ono przedstawione, jeśli Manowska zwoła posiedzenie.

20 marca sześcioro sędziów Trybunału Stanu zwróciło się do przewodniczącej TS, którą jest I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, o zwołanie pełnego składu tego Trybunału i uchylenie obecnego regulaminu TS i uchwalenie nowego. Postulują m.in. losowanie składów orzekających oraz jawność posiedzeń. Pismo podpisali Przemysław Rosati, Kamila Ferenc, Jacek Dubois, Marek Małecki, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski.

Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska

Manowska w odpowiedzi do sześciorga sędziów, datowanej na 19 kwietnia, powołując się na regulamin TS, napisała, że inicjacja zmiany regulaminu TS, jest wyłączną kompetencją przewodniczącego TS i nie może się odbywać na wniosek innych podmiotów. W ocenie Manowskiej w konsekwencji nie jest możliwe procedowanie przedłożonego wniosku.

Wskazała też, że oczekuje od sędziów, którzy o te zmiany wnioskowali, że w ciągu 60 dni przedstawią ich uzasadnienie. “Uzasadnienie to prześlę następnie do wszystkich członków Trybunału Stanu, celem zgłoszenia uwag lub sformułowania alternatywnych propozycji, także z uzasadnieniem. Na tej podstawie przygotuję projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu TS i zwołam posiedzenie w przedmiocie dyskusji nad projektem” – napisała.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia TS Przemysław Rosati, przypomniał w sobotę w rozmowie z PAP, że sygnatariusze pisma do Manowskiej złożyli dwie uchwały; pierwsza dotyczy uchylenia obecnego regulaminu TS, a druga – przyjęcia nowego regulaminu. Dodał, że w takim przypadku przewodnicząca TS nie ma wyłącznej kompetencji; skuteczny wniosek mogą także złożyć członkowie TS, a przepis nakazuje zwołanie posiedzenia pełnego składu TS. “Tu nie ma przestrzeni na uznaniowość” – podkreślił Rosati.

Regulamin Trybunału Stanu

Zwrócił uwagę, że “ani w regulaminie TS, ani w ustawie o Trybunale Stanu nie ma po stronie przewodniczącej kompetencji do żądania uzupełnienia uchwał poprzez przedstawienie ich uzasadnienia”. “To uzasadnienie zostanie przedstawione przez nas na posiedzeniu Trybunału Stanu, jeżeli zbierze się on w pełnym składzie. Dlatego, że taka formuła również jest dopuszczalna” – tłumaczył.

Dodał, że do 4 maja powinno być zwołane posiedzenie pełnego składu TS. “Dziś piłka jest po stronie przewodniczącej TS” – podkreślił.

“Ta sytuacja, to pismo (Manowskiej) i brak zamiaru zwołania posiedzenia pełnego składu TS w terminie wynikającym z przepisów jest najlepszym przykładem na to, że musi dojść do pilnej zmiany regulaminu TS, aby tego rodzaju sytuacje nigdy w przyszłości się nie powtarzały” – ocenił. Jego zdaniem, “nie może być tak, że w rękach jednej osoby skupione są tak szerokie kompetencje, które powodują, że może być sparaliżowana praca TS. Zmiana Regulaminu TS jest konieczna. Nie można w demokratycznym państwie prawnym tolerować sytuacji, w której w rękach jednej osoby są skupione kluczowe kompetencje i uprawnienia kolegialnego konstytucyjnego organu”.

Rosati wyjaśnił, że celem wniosku o zwołanie pełnego składu TS i uchwalenie nowego regulaminu TS jest przede wszystkim wprowadzenie standardu rzetelnego postępowania przed TS, jeżeli chodzi o określanie składów, które mają orzekać. “Domagamy się, aby następowało to w drodze losowania, a nie w drodze wyznaczania przez przewodniczącego TS” – powiedział. Dodał, że chcą też, aby posiedzenia i rozprawy składów orzekających TS wyznaczał przewodniczący danego składu, a media i publiczność mieli dostęp do posiedzeń pełnego składu TS.

Zgodnie z obecnym regulaminem TS – przewodniczący TS jest obowiązany zwołać posiedzenie pełnego składu TS w ciągu 45 dni od złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków Trybunału, termin ten upływa 4 maja.

W sobotę informację o piśmie przewodniczącej TS jako pierwszy podał portal RMF FM.

21 listopada ub.r. Sejm wybrał dwóch zastępców przewodniczącego TS oraz 16 członków TS kadencji 2023-2027. Na mocy Konstytucji RP przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu

Na zastępców przewodniczącego Sejm wybrał wówczas Piotra Andrzejewskiego i Jacka Dubois, zaś pozostałymi sędziami TS zostali: Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Posłowie koalicji rządowej 26 marca złożyli wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek podpisało 191 posłów. Wobec prezesa NBP wysunięto osiem zarzutów, m.in. złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy