Reklama

Kraj

KPRM: rząd przyjął projekt dotyczący przedłużenia na 2024 r. zamrożenia cen energii

PAP
Dodano: 21.11.2023
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Share
Udostępnij

Rząd przyjął projekt, który przewiduje przedłużenie na 2024 r. funkcjonowania mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii – wynika z wtorkowego komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra klimatu i środowiska.

“Rząd chce przedłużyć na 2024 r. funkcjonowanie mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii. Rozwiązanie zapewni w następnym roku ochronę Polaków przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy zdolnością finansową gospodarstw domowych, cenami nośników energii na rynkach, a łącznymi kosztami systemu wsparcia obciążających budżet państwa” – wskazano w komunikacie na stronie KPRM.

Wyjaśniono, że w zakresie energii elektrycznej projekt przewiduje zamrożenie cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych. Rozwiązanie to – poinformowano – jest kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstw domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania).

Zgodnie z komunikatem “mrożenie” cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami, do limitu 3 MWh dla ogółu gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz 4 MWh dla gospodarstw domowych rolników jak i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez: obowiązek stosowania w rozliczeniach w 2024 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych przez przedsiębiorstwa energetyczne cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na 2022 r. dla tych przedsiębiorstw; obowiązek stosowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych w rozliczeniach w roku 2024 z odbiorcami z grupy gospodarstw domowych stawek obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022; wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A.

Dodano, że podobnie jak dotychczas, powyżej wyżej wymienionych limitów zużycia, gospodarstwa domowe będą chronione poprzez mechanizm ceny maksymalnej – na dotychczasowym poziomie.

Projekt reguluje też kwestie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla MSP, podmiotów wrażliwych i samorządów. Przewidziane rozwiązanie zakłada ochronę podmiotów użyteczności publicznej, w szczególności dotyczącej polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, samorządów (w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych), producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

“Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2024 r. w rozliczeniach z tymi odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną nie wyższa niż tzw. cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh” – zaznaczono w komunikacie.

Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie również miała zastosowanie do rozliczeń dla odbiorców w gospodarstwach domowych po przekroczeniu przez nich ustawowych limitów – dodano.

Przewidziane w projekcie rozwiązanie dotyczące gazu ma zapewnić w 2024 r. odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz podmiotom świadczącym kluczowe usługi publiczne dostawy gazu w cenie 200,17 zł/MWh, na zasadach obowiązujących w 2023 r.

“Przedłużone zostaną również mechanizmy, które służą zabezpieczeniu i utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi oraz ich dystrybucją. W konsekwencji, zmiany wpłyną pozytywnie na stabilność finansową gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw energetycznych w sektorze gazu ziemnego” – zauważono w komunikacie KPRM.

Przyjęte rozwiązania mają przedłużyć także funkcjonowanie wsparcia dla odbiorców ciepła przez cały 2024 r. na dotychczasowych zasadach.

“Utrzymana zostanie wysokość ponoszonych przez odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym” – poinformowano.

Według autorów projektu dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym oznacza to zachowanie przez cały rok 2024 cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony przepisami ustawy pułap.

Jak podkreślił w stanowisku przekazanym PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, zamrożenie cen energii ochroniło obywateli, a polskim firmom pomogło utrzymać ciągłość działania i miejsca pracy oraz zapewnić stabilność i szansę na inwestycje i rozwój.

“Dlatego cieszę się, że Rada Ministrów opowiedziała się za przedłużeniem tego rozwiązania również na przyszły rok. W 2024 r. chcielibyśmy zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych np. szkół czy szpitali oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców na poziomie 693 zł/MWh. To bardzo ważna i oczekiwana decyzja. Dlatego mam nadzieję, że naszą propozycją jak najszybciej zajmie się nowy Parlament” – dodał Buda.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy