Reklama

Kraj

SN: w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej sprawy trafiły do sędziów; jest pierwsze orzeczenie

Marcin Jabłoński / PAP
Dodano: 20.07.2022
65193_20li12
Share
Udostępnij
Ponad 300 spraw, głównie przejętych ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej, przydzielono sędziom w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. W nowej izbie zapadło też pierwsze orzeczenie o pozostawieniu bez rozpoznania jednego z wniosków – poinformował w środę Sąd Najwyższy.

Jak przekazano w komunikacie na stronie SN, zarządzenia o przydziale spraw sędziom z Izby Odpowiedzialności Zawodowej dotyczą 336 spraw przejętych ze zniesionej Izby Dyscyplinarnej oraz czterech nowych spraw, które ostatnio wpłynęły do SN.

Z kolei – jak dodano – wydane w nowej izbie pierwsze orzeczenie dotyczyło kwestii formalnej – pozostawienia bez rozpoznania wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania w I instancji sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu rejonowego z północy Polski.

Wniosek został pozostawiony bez rozpoznania jako bezprzedmiotowy, ponieważ ostatnio, na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ub. r., zmieniły się przepisy dotyczące sądów właściwych w takich sprawach. Wcześniej kompetencja do wyznaczenia sądu dyscyplinarnego, w sprawach dyscyplinarnych wszystkich sędziów sądów powszechnych, należała do prezesa Izby Dyscyplinarnej.

"Obecnie ustawa wprowadza zasadę, że do rozpoznania w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów sądów rejonowych właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym, a tylko w przypadku, gdy sprawa dotyczy sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego, właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony (…) przez SN" – przekazano w środowym komunikacie.

W ostatni piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o SN m.in. tworząca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. W SN wydano wtedy też zarządzenia w sprawie funkcjonowania nowej izby. Zgodnie z nimi wyznaczono m.in. pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w tej izbie: Dariusza Kalę, Marka Siwka, Małgorzatę Wąsek-Wiaderek, Krzysztofa Wiaka i Wiesława Kozielewicza. Ten ostatni jest przewodniczącym obu wydziałów nowej izby do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś I prezes SN Małgorzata Manowska.

Z kolei losowanie sędziów na stałe orzekających w tej izbie – jak zapowiedziano – odbędzie się między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, które zwoła prezes Manowska. Spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego i prasowego) wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana na mocy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy