Reklama

Kraj

Prezydent podpisał ustawę powołującą w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Marcin Chomiuk/PAP
Dodano: 29.12.2021
58751_41214246_41214234
Share
Udostępnij
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o policji i niektórych innych ustaw powołującą w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.
Ustawa i powołanie CBZC w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich. Obecnie w policji – w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich – funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
Kierowanie nowoutworzoną jednostką policji powierzono komendantowi CBZC, jako organowi podległemu Komendantowi Głównemu Policji, który jednocześnie staje się bezpośrednim przełożonym policjantów CBZC. Komendanta CBZC będzie powoływał, spośród oficerów policji, i odwoływał minister SWiA na wniosek Komendanta Głównego Policji, natomiast zastępców komendanta CBZC będzie powoływał – spośród oficerów Policji – i odwoływał Komendant Główny Policji na wniosek komendanta CBZC. Komendant CBZC będzie posiadał również pełne kompetencje kadrowo-szkoleniowe w stosunku do policjantów CBZC.

Nowa formacja ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjnych i rozpoznawczych. Nowe przepisy mają rozszerzyć możliwości policji do pracy operacyjnej w przypadku podejrzenia 10 przestępstw, m.in. nawiązywania kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, propagowania pedofilii, fałszywych alarmów, hackingu – bezprawnego pozyskiwania informacji, niszczenia danych informatycznych, zakłócania pracy systemów i sieci oraz przy kradzieżach z włamaniem, czy oszustwach komputerowych.
 
W pracach nad ustawą rząd zapewniał, że żadna z 350 obecnie zajmujących się w policji zwalczaniem cyberprzestępczości osób nie straci pracy po powołaniu nowej formacji. Mogą najwyżej zostać skierowani do innych zadań, ale ich doświadczenia przydadzą się w policji – przekonywał rząd.
 
W ustawie uregulowano także kwestie związane z kierowaniem policjantów na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju lub za granicą, a także na aplikacje w zawodach prawniczych, realizowane poza jednostkami szkoleniowymi policji.
 
Przewidziano zawarcie umowy, gdy koszt nauki przekraczać będzie kwotę sześciokrotności wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ustawa określa także przypadki, w których powstanie konieczność zwrotu kosztów poniesionych na naukę oraz możliwość zwolnienia z obowiązku zwrotu – w szczególnych przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.
 
Policjanci w CBZC będą dodatkowo wynagradzani – będzie im przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 proc. i nie wyższy niż 130 proc. miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.
 
W trakcie prac nad regulacją posłowie przyjęli wszystkie pięć poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wśród przyjętych znalazła się poprawka mówiąca o wprowadzeniu do zapisu dotyczącego zasad blokowania środków na kontach bankowych, odniesienia do środków na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.
 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach – od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy