Reklama

Biznes

Zielone światło dla S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 28.09.2023
Fot. GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Fot. GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Share
Udostępnij

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych.

Wydanie decyzji ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające ustalić wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Odcinek realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą jest firma Strabag.

Wśród pierwszych prac na budowie będzie rozpoznanie saperskie oraz środowiskowe. Kolejnym etapem prace związane z wycinką terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwaniem korzeni, karpin oraz wykonaniem prac archeologicznych. 

Następnie rozpocznie się pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów oraz nasypów. Wykonawca przystąpi do budowy dróg technologicznych oraz objazdów tymczasowych, a także wykonania wykopów oraz wzmocnień podłoża na obiektach mostowych. Dodatkowo, wykonawca będzie realizował prace związane z wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

20 obiektów inżynierskich na S19 Miejsce Piastowe-Dukla

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o długości 10,1 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R). Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla. 

Na tym odcinku S19 powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe.  

Zakończenie prac zaplanowano w 2025 roku. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:       

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),    
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla oraz na etapie opracowywania dokumentacji do ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek i na etapie uzyskiwania ZRID dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),    
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).  
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy