Reklama

Biznes

W jaki sposób WIBOR i WIRON są wykorzystywane równolegle?

Materiał Partnera
Dodano: 13.09.2023
mathieu-stern-1zo4o3z0uja-unsplash-Resizer-750Q75
Share
Udostępnij

Zgodnie z zapowiedziami Narodowej Grupy Roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie reformy wskaźnikowej, zmiana WIBOR na WIRON będzie przeprowadzana stopniowo. Oznacza to, że przed pewien czas jeden i drugi wskaźnik będą wykorzystywane przez uczestników rynku równolegle.

Przypomnijmy, jak wygląda harmonogram reformy:

  • Od 1 stycznia 2023 roku banki mogą stosować WIRON w obecnych i nowych umowach.
  • Od 2024 roku rozpocznie się proces wycofywania produktów z WIBOR z oferty. Nowe umowy będą mogły uwzględniać już tylko WIRON.
  • Do końca 2024 roku zostaną wprowadzone zmiany do polskich i unijnych regulacji prawnych, które dotyczą funkcjonowania indeksu WIRON.
  • W roku 2025 planowane jest całkowite odejście od WIBOR. Wskaźnik nie będzie już publikowany, a we wszystkich umowach w miejsce WIBOR-u pojawi się WIRON.

Z czym wiąże się reforma wskaźników?

Wdrożenie WIRON to istotna zmiana dla całego polskiego rynku finansowego. Reforma ta stanowi odpowiedź na światowe trendy polegające na zmianie dotychczas obowiązujących wskaźników referencyjnych na ich nowe odpowiedniki, wyliczane w oparciu o transakcje typu overnight.

Reforma wskaźnikowa to ogromne wyzwanie regulacyjno – organizacyjne dla każdego z uczestników rynku finansowego. Warto też dodać, że zamiana wskaźników nastąpi z mocy prawa, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów.

Zgodnie z Rozporządzeniem BMR Parlamentu Europejskiego i Radu Unii Europejskiej zmiany początkowo miały dotyczyć umów o kredyt hipoteczny lub kredytów konsumenckich. W lutym 2021 r. poszerzono katalog umów, które ulegną zmianie na podstawie nowych przepisów. Będą to wszystkie umowy i instrumenty finansowe, które do wyceny stosują wskaźnik WIBOR. 

Wszyscy uczestnicy rynku finansowego mają obowiązek przystosować się do zmian związanych z wdrożenia nowego wskaźnika. Konieczne będzie wyznaczenie spreadu korygującego, którego celem będzie niwelowanie różnic w wysokości wskaźników WIRON i WIBOR w okresie, w którym oba te wskaźniki będą obowiązywać na rynku, a także  zabezpieczenie płynności instrumentów pochodnych i kasowych ze wskaźnikiem referencyjnym WIBOR. Banki z kolei muszą dostosować swoje systemy informatyczne i procedury wewnętrzne oraz przygotować nowe wzorce umów kredytowych, które będą bazować na WIRON.

Czy WIBOR i WIRON mogą obowiązywać w tym samym czasie?

Jak już wspominaliśmy, reforma wskaźnikowa będzie przebiegać stopniowo. Obecnie produkty kredytowe z WIRON są wprowadzane na zasadzie dobrowolności. Pierwszym bankiem, który wprowadził kredyt hipoteczny z WIRON, jest ING Bank Śląski. Inne banki, które zastosowały WIRON w umowach to Millenium Bank i Pekao SA. Mamy do czynienia z sytuacją, w której WIBOR i WIRON są wykorzystywane równoleglena rynku finansowym. Jednocześnie mamy już ustalone zasady, na jakich będzie dokonywać się zamiana jednego wskaźnika na drugi.

W celu zniwelowania różnic między WIBOR a WIRON zostanie zastosowany tzw. spread kredytowy. Spread kredytowy wyliczany jest na podstawie metodologii ISDA jako mediana różnic między wskaźnikami z ostatnich pięciu lat poprzedzających zmiany. Oznacza to, że mimo dużych nadziei, jakie kredytobiorcy wiązali z nowym wskaźnikiem referencyjnym, różnica między WIBOR a WIRON będzie niwelowana, aby żaden uczestnik rynku finansowego nie odnotował zysków i strat w związku z reformą wskaźnikową. Wysokość comiesięcznych rat kredytu może ulec zmianie wtedy, gdy Rada Polityki Pieniężnej zacznie obniżać główne stopy procentowe – wtedy zarówno umowy oparte o WIBOR, jak również WIRON uwzględnią tę zmianę.

Więcej o reformie wskaźnikowej przeczytasz na: https://bankiwpolsce.pl/iii-kongres-wskaznikow-referencyjnych-jak-bezpiecznie-przejsc-z-wibor-u-na-wiron.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy