Reklama

Biznes

Dukla – Barwinek. Budowa przygranicznego odcinka S19

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 05.12.2023
Fot. Archiwum GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Fot. Archiwum GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Share
Udostępnij

Do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla – Barwinek (granica państwa). Po wydaniu przez wojewodę decyzji będzie można rozpocząć budowę. Ta powinna się zakończyć w połowie 2027 roku.

 Inwestycję realizuje firma Polaqua, a wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł. Nowa trasa będzie ponad 18-kilometrową dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone w II kwartale 2027 roku.  

– Zgodnie z umową wykonawca opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, która określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości – mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA/Oddział w Rzeszowie.

 Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Można zakładać, że będzie to możliwe w połowie 2024 roku. 

 Odcinek przygraniczny S19

Trasa między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. 

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. 

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 30 m od poziomu terenu. Powstanie również dziewięć mostów, cztery wiadukty drogowe, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu poprzecznych oraz dodatkowych jezdni. 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek o długości 18,2 km przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Prowadzono też monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640, o łącznym metrażu 23 400 mb i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4500 mb i głębokości od 1 do 22 m.   

GDDKiA podpisała z CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) Grant Agreement (GA), którego przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją, obejmujący realizację drogi ekspresowej S19 odc. Dukla – Barwinek (granica państwa) w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF 2). 

S19 Dukla – Barwinek

Dofinansowanie obejmuje projektowanie i budowę drogi S19 oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji zarówno na terenie Polski jak i Słowacji. Zgodnie z GA dofinansowanie wynosi 85 proc. Dla odcinka S19 między Duklą a Barwinkiem kwota dofinansowania wynosi 326 161 490 euro.

 Via Carpatia w liczbach

Szlak Via Carpatia na terenie Polski będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Oznacza to, że udało się połączyć nie tylko stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km.  

·        81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),    

·        72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, na etapie opracowywania dokumentacji do ZRID: Domaradz – Krosno oraz na etapie uzyskiwania ZRID: Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),    

·        11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).  

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy