Reklama

Biznes

Ponad 2 mld zł w budżecie Podkarpacia na 2024 rok

Aneta Gieroń
Dodano: 22.12.2023
Zarząd województwa podkarpackiego. Fot. Anna Magda/UMWP
Zarząd województwa podkarpackiego. Fot. Anna Magda/UMWP
Share
Udostępnij

Budżet województwa podkarpackiego na 2024 rok wyniesie 2 mld 157,2 mln złotych. Wydatki regionu w przyszłym roku mają sięgnąć 2 mld 181,7 mln zł. Na inwestycje zaplanowano 1 mld 098,2 mln zł, czyli 50,3 wydatków ogółem. Z tego 747,1 mln zł na inwestycje wieloletnie i 351,1 mln zł na inwestycje jednoroczne.

Największe wydatki inwestycyjne dotyczyć będą budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich. Wyniosą one ponad 766,7 mln zł. Największe z inwestycji to: budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San – 149 mln zł, budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San – 103,5 mln zł oraz budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele – 50 mln zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 132,9 mln złotych. Wśród realizowanych zadań mają się znaleźć: utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – z 19 mln złotych wsparcia oraz modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 11 mln zł. Zakup aparatów RTG wraz z wyposażeniem na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będzie kosztował 6,6 mln zł. Tyle samo zostanie przeznaczonych na zakup kolejnego sprzętu i aparatury medycznej w rzeszowskiej „Dwójce”. Z kolei modernizacja Kliniki Ortopedii w tym samym szpitalu klinicznym będzie kosztowała 7,1 mln złotych.

Ile pieniędzy na ochronę zdrowia w budżecie Podkarpacia

Na inwestycje w dziedzinie kultury zaplanowano 45 mln zł. Wśród tych zadań znajduje się budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za prawie 5 mln złotych oraz wsparcie produkcji filmowych w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego kwotą 1,4 mln zł.

Na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego zaplanowano w 2024 roku 12,9 mln zł, w tym znajduje się pomoc finansowa dla Rzeszowa na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie – 1 mln zł. Na wniosek Prezydenta Miasta,  zarząd przeniósł 13 mln zł, które były ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, na rok kolejny czyli 2025. Wartość pomocy finansowej z budżetu województwa na ten cel wyniesie w latach 2024-2026 – 30 mln złotych.

W 2024 roku nie będą zaciągane kredyty, pożyczki długoterminowe lub emitowane obligacje komunalne, natomiast dokonana zostanie spłata pożyczek długoterminowych  zaciągniętych w latach 2010-2012 oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, na łączną kwotę 32,6 mln złotych. 

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2024 rok:

  • plan dochodów w wysokości 2 mld 157,2 mln zł
  • plan wydatków w wysokości 2 mld 181,7 mln zł, 
  • w tym wydatki bieżące w kwocie 1 mld 083,5 mln zł, co stanowi 49,7% wydatków ogółem, – wydatki majątkowe w kwocie 1 mld 098,2 mln zł, co stanowi 50,3% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego oraz zadań planowanych do wykonania w trakcie roku budżetowego 2024. Na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich zaplanowano kwotę 747,1 mln zł, natomiast na inwestycje jednoroczne – 351,1 mln zł. 

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy