Reklama

Biznes

Rusza budowa S19 z Krosna do Miejsca Piastowego

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 21.04.2023
73430_eska
Share
Udostępnij
W piątek 21 kwietnia zainaugurowano budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Krosno i Miejsce Piastowe. Ponad 10 kilometrów szlaku Via Carpathia ma być gotowych w trzecim kwartale 2025 roku.
 
Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca, konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane. 
 
Po zakończeniu budowy, do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Wartość kontraktu to ponad 365 mln zł. 

Powstanie kolejny odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obukierunkach,wraz z pasem awaryjnym. Węzły drogowe zaplanowano w Krośnie i Miejscu Piastowym. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowestanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28. 
 
Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jeden przepust pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe. 

Wyzwanie na budowie

Odcinek drogi ekspresowej S19Krosno-Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, w dużej mierze rolne. W południowej części odcinka trasę przecinają kotliny i doliny rzeczne. Ten teren ma też skomplikowaną budowę geologiczną związaną z występowaniem utworów fliszu karpackiego i naprzemiennie ułożonych warstw skał osadowych.  
 
Największym wyzwaniem podczas budowy S19 na tym odcinku są warunki gruntowo-wodne. Wysoki stan wód opadowych (zastoiska wodne, namoknięty teren) będzie znacznym utrudnieniem przy wejściu w teren i prowadzeniu robót ziemnych, szczególnie w rejonie wykopów. 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występuje teren, na którym może pojawić się osuwisko, dlatego przygotowując się do budowy dokładnie zbadano budowę geologiczną podłoża.Wramachtych pracwykonano 1262 otwory badawcze o łącznym metrażu wierceń wynoszącym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km. 

Realizowane i planowane do wykonania roboty

Na budowie zostatało przeprowadzone już rozpoznanie saperskie terenu, niezbędne inwentaryzacje i obserwacje przyrodnicze oraz wyniesienie pasa drogowego w terenie. Trwają ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe na ostatnim stanowisku w Miejscu Piastowym. Prace na pozostałych dwóch stanowiskach, które wskazał Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, zostały zakończone.
 
Wykonawca robót oraz Lasy Państwowe zakończyli wycinkę terenów zadrzewionych i zakrzaczonych. Obecnie trwa oczyszczanie terenu z korzeni, karpin oraz gałęzi, a także wywożenie pozyskanego drewna. Wykonawca przygotowuje plac budowy wraz z zapleczem. Realizowane są drogi technologiczne wzdłuż trasy, a także pierwsze roboty ziemne, czyli odhumusowanie terenu. Rozpoczęły się również roboty rozbiórkowe budynków mieszkalnych kolidujących z budowaną trasą.  
 
W ramach prowadzonych robót zaplanowano wykonanie ok. 833 tys. m sześc. nasypów i prawie 720 tys. m sześc. wykopów, a także wbudowanie ok. 2380 ton stali oraz 17 800 m sześc. betonu. Planowane jest również ułożenie 185 tys. ton masy bitumicznej. Wybudowanych zostanie 1,86 km dróg poprzecznych i ponad 20 km jezdni dodatkowych. Dodatkowo, w celu skomunikowania placu budowy, powstanie 19 km dróg technologicznych.   

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.  

Stan budowy S19 w woj. podkarpackim:  

81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),  
 
72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),   
 
11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy