Reklama

Biznes

Kto rozbuduje S19 Sokołów Młp. – Jasionka? Jest 8 ofert

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 20.07.2022
65192_s19jasionka
Share
Udostępnij
Osiem ofert wpłynęło w przetargu na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19, na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka, o długości ok. 13,8 km. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Droga ma być gotowa do 2026 roku.
 
Oferty w przetargu złożyły firmy: 
1. Strabag – 272830814,75 zł, 
2. POLAQUA – 295507406,52 zł, 
3. Budimex – 307333470,30 zł, 
4. Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones – 311551336,04 zł, 
5. UNIBEP, BUDREX i PDM Dębica – 314420694,53 zł, 
6. Rubau i Poltores – 316053793,01 zł, 
7. Mota-Engil – 327293967,00 zł, 
8. Mostostal Warszawa – 329847951,01 zł. 
 
Teraz wszystkie zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.). 
 
Aktualnie S19 na tym odcinku posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to11,5 t/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. 
 
Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy nie będą wymagały rozbudowy. Sumaryczna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km. 
 
W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o dł. 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. W ramach ochrony środowiska zostaną wykonane: cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 szt. otwartych i 4 szt. zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe. 
 
W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy istniejącej drodze DW878. Ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Zastosowane zostaną tam pale wiercone i nie będą stosowane walce wibracyjne. Wykonany zostanie również ekran przeźroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych. 
 
W ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany do kat. II. Oznacza to, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. 

Dzięki tej inwestycji na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski zapewniony zostanie przekrój o minimalnych parametrach 2×2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu co przełoży się na mniejszą ilość wypadków. 
 
Kalendarium
15 maja 2019 r. – podpisanie umowy na wykonanie Koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej podpisaliśmy (Mosty Katowice) 
19 listopada 2020 r. – łączone posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym przyjęto dokumentację Koncepcji Programowej  
15 lutego 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 
23 grudnia 2021 r.- uzyskanie decyzji środowiskowej 
29 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie przetargu na realizację 
20 lipca 2022 r. – otwarcie ofert 
2024-2026 – planowane lata realizacji 
 
Via Carpatia
Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. 
 
Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim: 
• 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe), 
• 42,2 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla), 
• 42,3 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz, Domaradz – Iskrzynia, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka). 
 
 
Fot. Archiwum GDDKiA/ Oddział w Rzeszowie
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy