Reklama

Biznes

Jakie plany na drodze ekspresowej S19 na rok 2024?!

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 10.02.2024
Fot. Archiwum Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/Oddział Rzeszów
Fot. Archiwum Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/Oddział Rzeszów
Share
Udostępnij

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do najważniejszych zadań należy zakontraktowanie ostatnich dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu oraz kontynuowanie i rozpoczęcie robót budowlanych na kolejnych odcinkach trasy Via Carpatia. W tym roku planowane jest rozpoczęcie pracy Karpatki – maszyny TBM, która wydrąży tunel o długości 2,2 km pod wzgórzem Grochowiczna na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica.

W najbliższym czasie bardzo ważne będzie wyłonienie wykonawców, którzy będą realizować ostatnie dwa odcinki drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu: Jawornik – Lutcza (długość 5,2 km) i Lutcza – Domaradz (długość 6,4 km). Tym samym w 2024 roku cały, prawie 85-kilometrowy odcinek S19 między Rzeszowem a Barwinkiem (granica państwa) będzie w fazie realizacji. 

S19 Jawornik – Lutcza 

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km, który do czasu realizacji tunelu pod Odrą w ciągu drogi ekspresowej S6 w okolicy Szczecina będzie najdłuższym tego rodzaju obiektem w Polsce. 

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt. W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka.  

S19 Lutcza – Domaradz 

Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy. 

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.   

Rozpoczęcie drążenia tunelu na odcinku Rzeszów-Babica

W tym roku planowane jest rozpoczęcie pracy Karpatki – maszyny TBM, która wydrąży tunel o długości 2,2 km pod wzgórzem Grochowiczna na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Tunel będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m, masie 4000 ton z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m! Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.  

W lipcu 2023 r. podczas próbnych pompowań mających na celu obniżenie zwierciadła wody na potrzeby drążenia tunelu maszyną TBM, stwierdzono ulatnianie się gazu. By zapewnić bezpieczeństwo personelowi pracującemu na budowie, wykonawca wstrzymał prace związane z próbnym pompowaniem oraz wierceniem pozostałych studni. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, potwierdzono w pobranych próbkach gazu obecność metanu, a także w wodzie. Aktualnie, producent maszyny, firma Herrenknecht, opracowuje projekt dozbrojenia maszyny TBM, który umożliwi bezpieczne drążenie w warunkach metanowych. 

ZRID-y i początek prac na kolejnych odcinkach S19

Plan na ten rok to także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację (ZRID) dla dwóch odcinków szlaku Via Carpatia na Podkarpacie, tj. Dukla – Barwinek i rozbudowa S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Dzięki tym decyzjom, wydanym przez wojewodę podkarpackiego, wykonawcy będą mogli rozpocząć roboty budowlane. Dla kolejnego odcinka S19, Domaradz – Krosno, złożony zostanie do wojewody podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji ZRID. 

S19 Dukla – Barwinek  

Prowadzący do granicy ze Słowacją odcinek jest jednym z trudniejszych pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Teren charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Stąd też konieczność budowy w ciągu trasy głównej 15 estakad. 

Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Zbudujemy również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów. W miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19 wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek. 

S19 dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Północ – Jasionka 

Aktualnie S19 na tym odcinku posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Inwestycja będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej.  

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), przejazd gospodarczy i dwa przepusty. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km. 

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje auta. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone do IV kwartału 2026 r. 

S19 Domaradz – Krosno  

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.  

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. 

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy