Reklama

Biznes

Budowa drugiej części obwodnicy Sanoka

Aneta Gieroń
Dodano: 27.08.2023
Fot. GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Fot. GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Share
Udostępnij

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Jest to pierwsze zadanie z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które będzie realizowane. Otwarcie ofert 26 września.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu sanockiego, miasta i gminy Sanok oraz gminy Zagórz. II etap obwodnicy Sanoka połączy odcinek drogi zrealizowany w ramach I etapu z DK28 zlokalizowaną za rzeką San w miejscowości Bykowce. 

Prace obejmą budowę odcinka drogi krajowej o długości ok. 3 km. Na odcinku przebiegającym po istniejącej DK84, droga wyposażona zostanie w pas wielofunkcyjny. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa skrzyżowania typu rondo w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną też chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe oraz jezdnie dodatkowe do obsługi przyległych nieruchomości. 

Za 3 lata obwodnica Sanoka w kierunku na Przemyśl

Wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie: cztery mosty (wszystkie pełniące dodatkowo funkcję ekologiczną), trzy przepusty (w tym jeden pełniący dodatkowo funkcję ekologiczną) i mur oporowy. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o długości całkowitej ponad 300 m i przęśle nurtowym o długości 150 m. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. 

Prace projektowe i roboty budowlane mają się zakończyć w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy.

Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki) i zwartej zabudowie mieszkalnej.  Roboty budowlane na pierwszym kilometrze będą realizowane „pod ruchem”. 

Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Fot. Materiały prasowe

Program Budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Są to: 

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting) 
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy)),  
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy)),  
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem), 
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska),  
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting), 
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB), 
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 502 175,63 zł, wykonawca: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA). 

W przypadku czterech obwodnic przygotowywane są Koncepcje programowe, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). 

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100 w województwie podkarpackim, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy