Reklama

Biznes

Spór zbiorowy w Szpitalu na Lwowskiej. Samorząd wydał oświadczenie

BIZNESiSTYL.PL
Dodano: 04.06.2018
39501_SZPIT
Share
Udostępnij

Od 23 marca wszystkie związki zawodowe z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie są w sporze zbiorowym z dyrekcją szpitala. Pracownicy żądają odwołania dyrektora oraz poprawy warunków pracy i wynagradzania. Żądania te wynoszą 82 mln zł w skali roku. W środę, 31 maja podczas pikiety przed Urzędem Marszałkowskim, pracownicy szpitala przekazali marszałkowi pismo w tej sprawie. 8 czerwca odbędzie się kolejne rokowanie pomiędzy stronami sporu.

W związku z toczącym się w szpitalu sporem zbiorowym, w poniedziałek (4 czerwca) Zarząd Województwa Podkarpackiego wydał oświadczenie:

 „Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa w zakresie zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego pozostają działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez tworzenie oraz zapewnienie ciągłej, kompleksowej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej mieszkańcom regionu. Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane utrzymywaniem podmiotów leczniczych w stabilizacji finansowej, poprzez zrównoważenie przychodów i kosztów, optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych, zasobów aparatury i wyposażenia medycznego, w powiązaniu z wykorzystaniem analizy kosztów oraz sprawnym kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń leczniczych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w dialogu pomiędzy stronami dwóch sporów zbiorowych, jakie od 23 marca 2018 r. toczą się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Od początku roku Zarząd Województwa odbył 8 spotkań z przedstawicielami Związków Zawodowych oraz pracownikami szpitala, na których przedstawiał bieżącą sytuację szpitala, argumentował potrzebę wprowadzanych zmian i wyrażał wolę dialogu na rzecz stabilizacji finansowej i dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Przedstawione przez Zrzeszone Organizacje Związkowe oraz Związek Zawodowy Lekarzy żądania mają charakter zarówno organizacyjny jak i finansowy sięgający ponad 82 mln zł w skali roku przy budżecie szpitala wynoszącym około 360 mln zł.

Aktualnie Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie znajduje się na etapie restrukturyzacji swojej działalności w tym restrukturyzacji zadłużenia oraz stabilizowania pozostałych obszarów działalności medycznej. Zauważyć tutaj należy, że celem prowadzonej restrukturyzacji jest nie tylko oddłużenie szpitala, ale przede wszystkim świadomy jego rozwój, a tym samym zabezpieczenie miejsc pracy, poprawę warunków pracy i płacy, inwestycji w infrastrukturę oraz sprzęt medyczny. Nie jest to proces, który można przeprowadzić w krótkim czasie.

Obecnie spór zbiorowy znajduje się na etapie rokowań, a na ostatnim spotkaniu Organizacji Związkowych z Zarządem Województwa określono warunki dalszych rokowań i wyznaczono uzgodnionego obserwatora w osobie Pana Damiana Bruda, Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Zarówno Dyrekcja Szpitala jak i Strona Związkowa wyrażają wolę na jego rozwiązanie w drodze porozumienia, a Dyrektor szpitala zaproponował kolejny termin rokowań na dzień 8 czerwca 2018r. W związku z tym Zarząd Województwa z rozczarowaniem przyjął informację o ogłoszeniu referendum strajkowego. W obecnej sytuacji, zdaniem Zarządu, działanie to jest zdecydowanie przedwczesne i wykraczające poza ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarząd Województwa uważając, że wszystkim stronom sporu zbiorowego leży troska o poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów, a także stabilizację finansową szpitala, apeluje o prowadzenie wspólnego dialogu Organizacji Związkowych oraz Dyrekcji Szpitala i kontynuowania rozwiązywania toczącego się sporu zbiorowego w drodze rokowań przy uwzględnieniu możliwości finansowych szpitala. Zarząd Województwa wciąż chce brać czynny udział w prowadzeniu rozmów i oferuje swoją pomoc w każdym zakresie obu stronom sporu" – czytamy w oświadczeniu rozpowszechnionym przez zarząd województwa.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy