Reklama

Biznes

Śnieżka bierze Radomską Fabryką Farb i Lakierów SA.

Biznesistyl.pl
Dodano: 22.02.2018
37799_sniz
Share
Udostępnij

Dębicka Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA przejęła pakiet większościowy akcji w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA. Wartość transakcji to 2,5 mln zł.

Zarząd Śnieżki przyjął oferty zarządu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA i objął 2,5 mln akcji nowej emisji serii E. Wartość jednej akcji to 1 zł. Są to akcje uprzywilejowane i każda daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku transakcji Śnieżka dysponuje niemal 61 proc. kapitału akcyjnego radomskiej spółki i przysługuje jej prawo do 53,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tym samym przejęła kontrolę nad Rafil-em.

Transakcja jest efektem trudnej sytuacji finansowej fabryki w Radomiu. Nie zmienia to faktu, że Rafil jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce producentów wyrobów antykorozyjnych, z silnymi kompetencjami m.in. w zakresie produktów do zabezpieczania metalowych pokryć dachowych. Śnieżka postanowiła w fabrykę zainwestować, widząc możliwości synergii działalności, jaką prowadzi jej grupa kapitałowa (składa się na nią obecnie siedem spółek) oraz potencjał rozwojowy w obszarze wyrobów do ochrony metalu.

Śnieżka złożyła pozostałym posiadaczom akcji Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA ofertę zakupu akcji Spółki serii A, B, C oraz D w ilości 1 601 580 akcji w terminie do 31 grudnia 2018 roku. Chce nabyć jak najwięcej akcji skupionych w rękach pracowników Rafil-u i uzyskać możliwie największy udziału w kapitale zakładowym Spółki do końca 2018 roku.

W 2016 roku Rafil osiągnęła przychody ze sprzedaży wyrobów na poziomie około 20 mln zł. W tym samym roku przychody ze sprzedaży Grupa Kapitałowej Śnieżka wyniosły 575,5 mln zł.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy