Reklama

Biznes

Styczeń 2013 na podkarpackim rynku pracy: bezrobocie coraz wyższe, wynagrodzenia niskie

Artykuł Partnera
Dodano: 11.03.2013
2618_work_terminal
Share
Udostępnij
Bezrobocie z miesiąca na miesiąc rośnie. W Polsce – zgodnie z danymi GUS – stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec stycznia 2013 r. 14,2 proc., a zatem była wyższa o 0,8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na podkarpackim rynku pracy stopa bezrobocia rejestrowanego była znacznie wyższa od krajowej i wyniosła 17,0 proc. Była ona wyższa o 0,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Sytuację na rynku pracy w styczniu 2013 r. omawia na stronie Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy (www.porp.wup-rzeszow.pl) dr Anna Barwińska-Małajowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, Podkarpacie od kilku miesięcy zajmuje jedno z ostatnich – trzynaste – miejsce w kraju, plasując się jedynie przed województwem kujawsko-pomorskim (18,9 proc.), zachodnio-pomorskim (19,1 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (22,2 proc.). Analogicznie jak w ubiegłym miesiącu, najniższą stopę bezrobocia (choć wyższą o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z grudniem 2012) odnotowano w województwie wielkopolskim (10,6 proc.).

Od dłuższego czasu nie zmieniają się powiaty, w których notuje się najwyższą stopę bezrobocia na Podkarpaciu. Należą do nich: powiat niżański (25,8 proc.) i brzozowski (24,9 proc.). Równocześnie najniższy poziom bezrobocia obserwuje się nadal w Krośnie i Rzeszowie (po 8,6 proc.). Najwyższy wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z styczniem 2012 ponownie wystąpił w powiecie ropczycko-sędziszowskim (o 2,1 pkt. proc.), natomiast największy spadek miał miejsce ponownie w powiecie mieleckim (o 1,4 pkt. proc.). Z kolei w stosunku do grudnia 2012 we wszystkich dwudziestu pięciu powiatach województwa podkarpackiego został zanotowany wzrost stopy bezrobocia (najwyższy w powiatach jarosławskim i strzyżowskim – po 1,2 pkt. proc.).
 
W Polsce w styczniu 2013 bez pracy pozostawało prawie 2,3 mln osób. Z kolei z analizy danych WUP w Rzeszowie wynika, że na obszarze woj. podkarpackiego (według stanu na koniec stycznia 2013) ponownie wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych – do 163 013 osób. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost ten wyniósł 9206 osób, a w skali roku 8749 osób. 49,6 proc. bezrobotnych stanowiły kobiety (80 836 bezrobotnych kobiet, wobec 77 880 kobiet zarejestrowanych w grudniu 2012 r.).
 
Znaczny odsetek bezrobotnych (62,8 proc.) zamieszkiwał obszary wiejskie (w  końcu stycznia 2013 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowane były 102 372 osoby zamieszkujące na wsi), przy czym największy udział osób bezrobotnych mieszkających na wsi notuje się już od wielu miesięcy w tych samych trzech powiatach: przemyskim, brzozowskim i krośnieńskim (odsetek zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił w styczniu br. odpowiednio: 100; 90,4 i 89,7 proc.).

Na Podkarpaciu w skali roku odnotowano wprawdzie – podobnie jak w całej Polsce – wzrost wynagrodzeń o 1,1 pkt. proc., ale w ujęciu realnym wartość wynagrodzeń spadła. Z kolei w porównaniu z poprzednim miesiącem spadek wynagrodzeń w podkarpackim sektorze przedsiębiorstw wyniósł w styczniu br. 6,6 pkt. proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podkarpackim sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2013 r. ukształtowało się na poziomie 3004,63 zł, co stanowiło niecałe 82 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
 
Spowolnienie gospodarcze negatywnie przekłada się nie tylko na poziom wynagrodzeń, ale i na wielkość zatrudnienia (i to zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w poszczególnych regionach kraju). O ile jednak w skali ogólnopolskiej zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. obniżyło się trzeci miesiąc z rzędu, to poziom zatrudnienia na Podkarpaciu obniża się począwszy od kwietnia 2012 r.
 
„Bezpośredniej przyczyny spadku zatrudnienia można doszukiwać się w zwolnieniach oraz programach restrukturyzacyjnych wprowadzanych przez zakłady przemysłowe –  – konkluduje dr Anna Barwińska-Małajowicz. – Jak twierdzi P. Łysienia (ekonomista Banku Pocztowego), >>ten czynnik będzie widoczny również w danych w najbliższych miesiącach<<. MPiPS uspokaja, że >>w styczniu, podobnie jak w grudniu, bezrobocie rośnie co roku. Wynika to z wstrzymania prac sezonowych w miesiącach zimowych<<. Dane charakteryzujące podkarpacki rynek pracy wskazują jednak, że skala bezrobocia w regionie wciąż się pogłębia, dynamika wynagrodzeń jest bardzo niska, zaś pracodawcy nie są skłonni do wprowadzania podwyżek wynagrodzeń, i pomimo niskiej stopy inflacji realne budżety gospodarstw domowych stają się coraz niższe”.

Źródło: WUP Rzeszów
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy