Reklama

Biznes

20 lat Polski w UE i 350 km nowych dróg na Podkarpaciu

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 29.04.2024
Fot. Archiwum GDDKiA/Oddział Rzeszów
Fot. Archiwum GDDKiA/Oddział Rzeszów
Share
Udostępnij

1 maja minie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dzięki unijnym pieniądzom w województwie podkarpackim powstało 348 km nowych dróg, co stanowi prawie 1/3 dróg krajowych obecnie użytkowanych na Podkarpaciu. Całkowita wartość tych projektów to ponad 15 mld zł. Inwestycje dofinansowane zostały przez Unię Europejską w łącznej kwocie ponad 7 mld zł.

Na drogach krajowych Podkarpacia realizowane były inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwóch Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Ze środków pochodzących z POIiŚ wybudowana została autostrada A4, droga ekspresowa S19, nowe obwodnice miast: Stalowej Woli i Niska (DK77), Sanoka (DK28) czy Leżajska (DK77), a także przebudowana została DK94 na odcinku Machowa – Łańcut. Z kolei w ramach PO RPW powstała obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 94.

Autostrada A4 na Podkarpaciu

Autostrada A4 została zrealizowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wybudowany odcinek ma długość prawie 167 km i przebiega od granicy z woj. małopolskim na węźle Tarnów Północ do granicy z Ukrainą w Korczowej. A4 realizowana była w latach 2010-2016. Całkowita wartość tego projektu to 10 403 981 621,59 zł, z czego 4 536 925 890,52 zł to dofinansowanie unijne.

Powstanie autostrady A4 miało ogromne znaczenie nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla kierowców jadących tranzytem na osi wschód – zachód. Możemy to zaobserwować zwłaszcza dzisiaj, w obecnej sytuacji geopolitycznej. A4 nie tylko rozszerzyła sieć autostrad w Polsce i zwiększyła przepustowość oraz prędkości ruchu tranzytowego, ale pozwoliła też wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów miast i przejąć część ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich. Niewątpliwie wpłynęła również na rozwój gospodarki woj. podkarpackiego, ożywiając gospodarczo tereny przyległe do autostrady.

Droga ekspresowa S19

Droga ekspresowa S19 została zrealizowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie wybudowano odcinek o długości prawie 85,3 km. Przebiega on od granicy z woj. lubelskim na węźle Lasy Janowskie do węzła Rzeszów Południe. S19 realizowana była w latach 2010-2022. Całkowita wartość tego projektu to 2 942 739 805,67zł, z czego 1 637 687 556,77 zł to dofinansowanie unijne.

Budowa drogi ekspresowej S19 to część dużego zadania, jakim jest stworzenie tranzytowego układu dróg szybkiego ruchu na terytorium kraju relacji północ – południe. Dzięki jej wybudowaniu, powstała droga o dużej przepustowości i wysokim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

S19 połączyła stolice dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego

Dzięki podkarpackiemu odcinkowi drogi ekspresowej S19 udało się połączyć nie tylko stolice dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Dzięki wybudowaniu drogi ekspresowej, podróż samochodem między granicami Lublina i Rzeszowa stała się bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i skróciła do ok. 90 minut. Przed rozpoczęciem budowy S19 podróż ta, przy zwiększonym ruchu, trwała nawet dwukrotnie dłużej. Teraz kierowcy z woj. lubelskiego szybciej dotrą do autostrady A4, a dalej do Krakowa czy Katowic. Mniej czasu zajmie też przejazd trasą z Rzeszowa do Warszawy poprzez S19 i S17, która przejęła ruch z obecnej DK9 i S7.

Obwodnice miast

W województwie podkarpackim, przy udziale funduszy unijnych, wybudowano cztery obwodnice. Są to obwodnice: Stalowej Woli i Niska (DK77), Sanoka (DK28), Leżajska (DK77) i Jarosławia (DK94). Przebudowany został też odcinek DK94 między Machową a Łańcutem.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska o długości 15,2 km w ciągu DK77 powstała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizowana była w latach: 2019-2021. Koszt całkowity zadania wyniósł 293 004 888,13 zł, z czego 180 485 038,13 zł to wartość dofinansowania z UE.

Obwodnica Sanoka (I etap) o długości 6,7 km w ciągu DK28 powstała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizowana była w latach: 2017-2020. Koszt całkowity zadania wyniósł 227 433 700,45 zł, z czego 135 470 375,04 zł to wartość dofinansowania z UE. Obwodnica o długości 6,7 km powstała w ciągu drogi krajowej nr 28.

Obwodnica Leżajska o długości 7,7 km w ciągu DK77 powstała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 25 września 2013 roku został udostępniony do ruchu I etap obwodnicy, natomiast 31 października 2014 roku oddano II etap. Koszt całkowity zadania wyniósł 137 332 602,13 zł, z czego 78 757 161,54 zł to wartość dofinansowania z UE.

Obwodnica Jarosławia w ciągu DK94 jest jedyną inwestycją na drogach krajowych woj. podkarpackiego, która powstała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Realizowana była w latach: 2010-2012. Koszt całkowity zadania wyniósł 457 009 031,58 zł, z czego 179 011 115,77 zł to wartość dofinansowania z UE.

PO RPW stanowił dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmacniał działanie innych programów na obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. W ramach Programu realizowane były projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Przebudowa prawie 55-kilometrowego odcinka DK94 Machowa – Łańcut została zrealizowana w latach 2008 – 2011 z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość projektu to 585 063 395,24 zł, z czego 327 986 062,32 zł to wartość dofinansowania z UE.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy