Reklama

Lifestyle

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny z minimum trójką dzieci

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 08.04.2015
18840_IMG_4962
Share
Udostępnij
Ok. 2150 rodzin (w sumie 11,4 tys. osób) jest już objętych realizowanym od ubiegłego roku w województwie podkarpackim programem Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Jest to system ulg i zniżek wspierający takie rodziny. Warto podkreślić, ze Podkarpacie było drugim województwem w Polsce, które zaczęło realizować ten program.
 
– O Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzina biologiczna lub zastępcza, zameldowana i zamieszkała na terenie woj. podkarpackiego, posiadająca minimum trójkę dzieci – informuje Dorota Klich z Oddziału Pomocy Społecznej i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS jest jednostką koordynującą realizację programu). 
 
Liczba dzieci, a nie dochód
 
Programem są objęte dzieci do 18. roku życia bądź – w przypadku kontynuacji nauki – do 25. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ograniczenia wiekowe nie obowiązują. 
 
– Przy ubieganiu się o Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny nie bierzemy pod uwagę statusu materialnego danej rodziny – podkreśla Dorota Klich. – Decydującym kryterium jest liczba dzieci, a nie dochód rodziny.
 
Celem wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny było: 
1. promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
2. poprawa warunków życia dużych rodzin,
3. wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci wychowywanych w dużej rodzinie,
4. zachęcanie do wspólnego spędzania czasu, w szczególności wspólnego korzystania z dóbr kultury,
5. budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu  korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.
 
Nawet 100 proc. upustu
 
Na dziś do realizacji programu przystąpiło 36 podmiotów – partnerów z różnych branż, np. przedszkole, ośrodek szkolenia kierowców, muzea wojewódzkie, teatr, filharmonia, WDK, przedstawiciele branży fryzjerskiej, optycznej, stomatologicznej, gastronomicznej, weterynaryjnej, ubezpieczeniowej. Pełny ich wykaz znajduje się na stronie programu: www.wkdr.pl. Rodziny posiadające Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny korzystają z ulg i zniżek na usługi lub towary oferowane przez te podmioty.
 
– Minimalna granica upustu, uprawniająca do wejścia do programu w roli partnera, wynosi 5 proc. – informuje Dorota Klich. Ale zdarzają się także upusty rzędu 50 i więcej procent (np. większość muzeów wojewódzkich, Filharmonia Podkarpacka). Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oferuje bezpłatne korzystanie ze swojej oferty kulturalno-oświatowej, a WDK daje bezpłatnie pierwszych 5 zaproszeń 2-osobowych. Salon optyczny BOOS w Rzeszowie oferuje 100 proc. zniżki na badanie wzroku przy zakupie okularów. Szczegółowy wykaz zniżek i upustów również znajduje się na stronie www.wkdr.pl.  
 
– Partnerzy nie otrzymują jakichś szczególnych profitów z tytułu udziału w programie, a jedynie promocję na stronie Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – podkreśla Dorota Klich. -.  Jeżeli te firmy włączyły się w realizację programu, to dlatego, że rozumieją i akceptują jego cel.
 
Obecnie pomocą jest objętych ok. 2150 rodzin. W sumie jest to ok. 11,4 tys. osób, bowiem kartę wydaje się każdemu członkowi rodziny. 
 
Jak otrzymać Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny
 
– Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek, który można pobrać z naszej strony internetowej www.wkdr.pl. Wnioski wydajemy również w naszej jednostce macierzystej, czyli w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120, a także w Oddziale Pomocy Społecznej i Analiz przy ul. Poniatowskiego 6 – wylicza Dorota Klich. – Wypełnione wnioski są przyjmowane w ROPS przy ul. Hetmańskiej 120. Można je złożyć osobiście lub listownie.
 
Każdy wniosek jest weryfikowany według kryteriów zameldowania i zamieszkiwania pod wspólnym adresem, liczebności i wieku dzieci oraz ich edukacji. – Kategorycznie nikomu nie odmawiamy wydania Karty – podkreśla Dorota Klich. – Wskazujemy braki formalne wniosku i określamy termin, w jakim powinny być one usunięte. Ten termin jest rzeczą umowną: jeżeli rodzina uzupełni braki formalne nawet później, to również to honorujemy. 
 
To nie jedyny program wspierający rodziny wielodzietne
 
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny nie jest jedynym programem pomocowym dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci. Jest jeszcze Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny pod patronatem prezydenta RP; również gminy mogą mieć swoje lokalne karty. Dorota Klich przyznaje, że oferta Ogólnopolskiej Karty jest, siłą rzeczy, bogatsza: obejmuje więcej podmiotów – partnerów programu i można z niej korzystać na terenie całej Polski. Ważnym kryterium, który wyróżnia Ogólnopolską Kartę, jest to, że rodzice otrzymują ją bezterminowo i nie tracą tych przywilejów nawet wtedy, gdy straciły je już dzieci, które weszły w dorosłość i zakończyły etap edukacji. – Jest to forma uhonorowania wychowawczego trudu rodziców – podkreśla Dorota Klich.
 
Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zostało scedowane na urzędy gmin; tam powinny się zgłaszać takie rodziny, by wypełnić odpowiedni formularz. Nie ma przeszkód, by rodziny spełniające określone w obu programach kryteria, korzystały zarówno z karty ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej.
 
Obecnie Wojewódzkie Karty Dużej Rodziny są wydawane do 31 grudnia 2015 r. – oczywiście z możliwością ich aktualizacji.  
 
 
Jednostka koordynująca Program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny:
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, tel. 17 850 83 21, e-mail: rops@wkdr.pl 
 
Szczegóły programu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny: www.wkdr.pl
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy