Reklama

Lifestyle

Dojazd do cmentarzy w Rzeszowie. Zmiana organizacji ruchu!

Alina Bosak
Dodano: 31.10.2023
We Wszystkich Świętych na drogach będzie więcej policjantów. W okolicach rzeszowskich cmentarzy zmieniona zostaje organizacja ruchu. Fot. KWP Rzeszów
We Wszystkich Świętych na drogach będzie więcej policjantów. W okolicach rzeszowskich cmentarzy zmieniona zostaje organizacja ruchu. Fot. KWP Rzeszów
Share
Udostępnij

We Wszystkich Świętych, 1 listopada 2023 roku od godz. 6 do godz. 22, nastąpi zmiana w organizacji ruchu w obrębie rzeszowskich cmentarzy Wilkowyi i Pobitna. W przypadku dużego natężenia ruchu, czas wprowadzenia zmian może ulec zmianie – informuje Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Dzień przed świętem, od wtorku 31 październik, ruchu drogowego pilnuje więcej policjantów, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i pieszym udającym się na cmentarze. W Rzeszowie, podobnie jak w innych miastach, wzmożone działania potrwają od wtorku 31 października do czwartku 2 listopada.

Policjanci szczególną uwagę zwrócą na przekraczanie dozwolonej prędkości, trzeźwość kierujących, dostosowanie oświetlenia pojazdów do pory dnia i panujących warunków. Najważniejszym zadaniem będzie utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz głównych ciągach komunikacyjnych. W przypadkach pojawienia się znacznych utrudnień, funkcjonariusze drogówki podejmą ręczną regulację ruchem.

We wtorek i środę obowiązywać będą zakazy w poruszaniu się samochodów o masie powyżej 12 ton: 31 października 2023 r. (wtorek) w godz. od 18.00 do 22.00 oraz 1 listopada 2023 r. (środa) w godz. od 8.00 do 22.00.

Cmentarz Wilkowyja

W dniu Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej, przy cmentarzach zostaną wyznaczone strefy do parkowania. Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej). Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ul. Polnej możliwy będzie od ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ul. Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ul. Kujawską. Z ul. Morgowej w ul. Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu.

Na czas zmiany organizacji ruchu na ul. Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ul. Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach.

Cmentarz Pobitno

Cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego, obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych. Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim jest to odcinek drogi krajowej nr 94. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżących potrzeb. W przypadku dużego natężenia ruchu, ograniczenia mogą być wdrożone nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale również w dni poprzedzające święto i przedłużone do środy na Dzień Zaduszny.

Policjanci apelują, aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć, zwracając uwagę na oznakowanie, które może zostać zmienione oraz na sygnały podawane przez policjantów. Przypominamy, że w przypadku kierowania ruchem przez funkcjonariuszy, kierujący w pierwszej kolejności muszą stosować się do sygnałów i poleceń przez nich podawanych. Przez kilka najbliższych dni wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność oraz wyrozumiałość wobec innych uczestników ruchu.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy