Reklama

Kultura

Muzeum Etnograficzne ad memoriam Krzysztof Ruszel

Alina Bosak
Dodano: 30.10.2023
Krzysztof Ruszel. Fot. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie
Krzysztof Ruszel. Fot. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie
Share
Udostępnij

Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie przygotowało wystawę „Ad memoriam Krzysztof Ruszel”, przypominającą dzieło etnografa i wieloletniego dyrektora tej placówki. Był pasjonatem, który zorganizował wiele obozów naukowo-badawczych, by dokumentować etnografię regionu. Wiele wędrówek odbył też samodzielnie dokumentując zwyczaje ludu dawnej Puszczy Sandomierskiej, m.in. tradycję Turków wielkanocnych. Wyprawy udokumentował na tysiącach zdjęć i to właśnie z tych zbiorów powstała wystawa, która prezentowana będzie od 2 listopada 2023 r. do 14 stycznia 2024 r.

W czwartek 2 listopada o godz. 13.00 odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Ad memoriam Krzysztof Ruszel”. Poświęcona jest ona osobie dr Krzysztofa Ruszla, wieloletniego kierownika początkowo Działu Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, a następnie utworzonego w 1990 roku Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie.

Od czasów studenckich jego zainteresowania badawcze były ściśle związane z regionem jego pochodzenia i temat ten pozostawał mu bliski przez cały okres pracy naukowej. Bardzo często w tematyce jego prac naukowych przewijał się temat Puszczy Sandomierskiej. Po raz pierwszy zagadnienie to zostało przez niego szerzej poruszone w rozprawie doktorskiej pt. „Kształtowanie się kultury ludowej w warunkach osadnictwa puszczańskiego. Na przykładzie Puszczy Sandomierskiej”.

Wędrowanie po regionie rzeszowskim

W ciągu 42 lat pracy w Muzeum uczestniczył, a później organizował wiele obozów naukowo-badawczych mających na celu dokumentację etnograficzną wybranego obszaru (budownictwo, obrzędowość i zwyczaje, sztukę, rzemiosło) na terenie regionu rzeszowskiego. W latach 1970-79 kierował 10 obozami naukowo-badawczymi na terenie wsi m. in. w powiecie ropczyckim (1971), łańcuckim i leżajskim (1973, 1974), Pogórza Strzyżowskiego (1978, 1979) oraz Błażowej i okolic (1976, 1977).

Oprócz zorganizowanych obozów naukowo-badawczych, indywidualnie pracował w terenie, dokumentując a później opracowując zjawiska szczególnie go interesujące. W zbiorach Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie znajduje się obszerna dokumentacja charakterystycznej dla regionu tradycji Turków wielkanocnych, którą latami skrupulatnie badał.

Nowa Wieś Czudecka, pow. Strzyżów, Chałupa Walentego Jacka, 1971 r., fot. K. Ruszel, Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

Tysiące zdjęć w zbiorach muzeum

Nie ulega jednak wątpliwości, że Krzysztof Ruszel w Archiwum naszego Muzeum pozostawił po sobie najwięcej materiału fotograficznego, na który składa się kilka tysięcy zdjęć. To właśnie je zdecydowaliśmy się zaprezentować na wystawie „Ad memoriam Krzysztof Ruszel”, gdyż doskonale obrazują obszary jego zainteresowań badawczych.

Kosina, pow. Łańcut, 1968 r. fot. K. Ruszel, Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy