Reklama

Ludzie

Nie żyje Krzysztof Ruszel, wieloletni kierownik Muzeum Etnograficznego

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 21.10.2021
57182_ruszel
Share
Udostępnij
W wieku 77 lat zmarł dr Krzysztof Ruszel – etnograf, muzeolog, badacz kultury ludowej w Rzeszowskiem. Wieloletni kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli, oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Laureat Nagrody im. Franciszka Kotuli, a w roku 2009 doceniony Nagrodą im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
 
Krzysztof Ruszel urodził się w 1944 r. w Łańcucie. Ukończył etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 1967 r. rozpoczął pracę etnografa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Od 1970 r. był kierownikiem Działu Etnograficznego, przekształconego w 1990 r. w Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli –  Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, którego szefem pozostał do przejścia na emeryturę w 2009 r.
 
W 1975 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Józef Burszta. W 2001 r. został mianowany przez Ministerstwo Kultury kustoszem dyplomowanym.
 
Przez wszystkie lata pracy w muzeum dr Ruszel prowadził również badania terenowe, których efektem były nie tylko opracowania, publikacje naukowe i popularyzatorskie, ale również wzbogacenie kolekcji muzealiów oraz liczne ekspozycje. Był autorem wielu artykułów, katalogów wystaw, recenzji publikacji. 

Wśród kilkudziesięciu publikacji najważniejszymi są: Studia nad kultura ludową Puszczy Sandomierskiej, Rzeszów 1978; Zaczernie dawniej i dziś, 1988; Sprawy chłopskie przed sądem dominialnym w Nienadowej w latach 1806 – 1843, Przemyśl 1989; Funkcje lecznictwa ludowego  XIX-XX w.  1993; Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznej, Rzeszów 1994; Ludowe zwyczaje pogrzebowe, Rzeszów 1995, Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem, Rzeszów 2001, Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004. Ostatnia z książek to  podsumowanie kilkuletniego programu badawczego realizowanego przez Muzeum Etnograficzne pod kierunkiem K. Ruszla. Leksykon zawiera bogaty zasób wiadomości, bazujący na materiałach terenowych autora, na zasobach archiwalnych i muzealnych zbiorach. Treść publikacji to pięćset haseł z zakresu kultury ludowej wsi rzeszowskiej, omówienie zagadnień architektury regionalnej, sztuki, kultury materialnej i symbolicznej, folkloru, biogramy twórców i badaczy kultury tradycyjnej, materiał ikonograficzny, indeksy, bibliografia.

Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem został wyróżniony w 2005 r., w prestiżowym Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” – III nagrodą w kategorii „Dokonania z zakresu działalności naukowej”.
 
Równolegle z działalnością muzealną, naukowo-badawczą i edytorską dr Krzysztof Ruszel zajmował się też się dydaktyką. Prowadził wykłady z etnografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Studium Kulturalno-Oświatowym kształcącym choreografów.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy