Reklama

Kraków

Nabór wniosków do trzech programów dotacyjnych

Źródło: krakow.pl
Dodano: 29.01.2024
Zdjęcie: pexels.com
Zdjęcie: pexels.com
Share
Udostępnij

Od 5 do 9 lutego potrwa nabór wniosków o udzielenie dotacji do trzech programów dotacyjnych: Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych, Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Dotacje celowe udzielane do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych lub nieruchomości lokalowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 • 18 000 zł – powietrzna pompa ciepła
 • 33 000 zł – gruntowa pompy ciepła
 • 7 500 zł – instalacja kolektorów słonecznych
 • 15 000 zł – instalacja fotowoltaiczna
 • 7 500 zł – magazyn energii elektrycznej
 • 1 500 zł – system zarządzania energią
 • 6 000 zł – stacja ładowania pojazdów elektrycznych.


Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych

Beneficjentom przyznaje się dotację wyrażoną w kwocie brutto, w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, liczonych w następujący sposób:

 • wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, maksymalnie 12 000 zł
 • wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny – 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, maksymalnie 1200 zł
 • wykonanie systemu bioretencji – 1000 zł maksymalnie
 • wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe – 200 zł za 1 mb drenażu, maksymalnie 12 000 zł
 • wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów – 50 zł za 1 m2 powierzchni terenu, maksymalnie 12 000 zł
 • wykonanie zielonego dachu – 300 zł/m² zielonego dachu ekstensywnego i 500 zł/m² zielonego dachu intensywnego, maksymalnie 12 000 zł.

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł.

Maksymalny kwalifikowany koszt jednostkowy na realizację zadań:

 • docieplenie ścian zewnętrznych (maks. 150 zł/m2)
 • docieplenie dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maks. 150 zł/m2)
 • docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą (maks. 150 zł/m2)
 • wymianę okien (maks. 700 zł/ m2 powierzchni stolarki)
 • wymianę drzwi zewnętrznych (maks. 1 800 zł/ m2 powierzchni stolarki)
 • wymianę bram garażowych (maks. 850 zł/m2 powierzchni stolarki).


Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej:

 • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
 • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyłać na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza: jp.umk@um.krakow.pl.

Więcej informacji o naborze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy