Kraków

Innowacyjny miejski projekt będzie realizowany na Wesołej

Źródło: krakow.pl
Dodano: 31.05.2024
Fot. Spacer po Wesołej. Fot. Adrian Pallasch dla KBF
Fot. Spacer po Wesołej. Fot. Adrian Pallasch dla KBF
Share
Udostępnij

Miejski wniosek pod nazwą „SCT HUB – Codesign the Future of Sustainable Cultural Tourism” otrzymał dofinansowanie z programu „Europejska Inicjatywa Miejska” (European Urban Initiative) i będzie realizowany od grudnia za kwotę blisko 5 mln euro.

Dofinansowanie dla projektu z zakresu zrównoważonej turystyki kulturalnej to cenne wsparcie dla Krakowa. Nasze miasto stoi przed wyzwaniem transformacji – mówi Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa. – Tereny na Wesołej są idealną przestrzenią do pracy nad innowacjami miejskimi, zaplanowanymi w oparciu o dane i wiedzę ekspertów. Konieczne jest podejście horyzontalne, ścisła współpraca wydziałów miasta i zaangażowanych jednostek, by sprostać wyzwaniom. Projekt ten to także pierwszy krok w stronę uczynienia z Wesołej atrakcyjnego obszaru kulturowego, do czego zobowiązałem się jeszcze podczas kampanii wyborczej, a o czym wcześniej zadecydowali mieszkańcy w konsultacjach społecznych. Już niedługo, dzięki innowacyjnym metodom przyjętym w ramach SCT HUB, uczynimy z Wesołej krakowską perełkę – dodaje.

Program European Urban Initiative” (EUI) wspiera obszary miejskie każdej wielkości poprzez działania innowacyjne, budowanie potencjału i wiedzy, a także rozwój polityki i komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tym razem wsparcie otrzymają dwa projekty z Polski, ale warto podkreślić, że to pierwszy raz, kiedy w ramach EUI dofinansowanie otrzymują polskie miasta. Najlepsze aplikacje przygotowały Kraków i Stalowa Wola i to te miasta będą pionierami. Konkurencja w tym naborze była bardzo duża, ponieważ wybierano spośród 112 aplikacji z 21 państw członkowskich UE.

Innowacyjny system

Wyzwaniem, z którym będzie mierzyć się projekt SCT HUB, jest zagadnienie braku zrównoważenia rozwoju turystyki kulturalnej w Krakowie – mieście o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym. Odpowiedzią ma być realna zmiana oferty kulturalno-turystycznej naszego miasta poprzez stworzenie systemowych rozwiązań innowacyjnych. Zadanie zostanie opracowane przez laboratorium innowacji – Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturalnej (Sustainable Cultural Tourism Hub), które będzie działało w oparciu o model współpracy partycypacyjnej i za pomocą unikatowych rozwiązań, polegających na:

  • zbieraniu danych podczas złożonego procesu badawczego, wykorzystującego m.in. narzędzie jakim jest Living Lab
  • działaniach partycypacyjnych z interesariuszami, z dużą uwagą poświęconą potrzebom mieszkańców Krakowa
  • wykorzystaniu wiedzy ekspertów branżowych oraz innowacji miejskich
  • generowaniu i prototypowaniu rozwiązań przy wsparciu narzędzia opartego o sztuczną inteligencję (AI).

SCT HUB w unikatowy sposób łączy elementy dotychczas spotykane w pojedynczych projektach: podejście partycypacyjne uzupełnione metodami badawczymi opartymi na sztuce, rezydencjami badawczo-kulturalnymi oraz przy wsparciu sztucznej inteligencji podczas fazy koncepcyjnej oraz prototypowania – mówi Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które na Wesołej prowadzi Aptekę Designu oraz jest facylitatorem procesu partycypacyjnego dla dzielnicy. Przetestowane w ten sposób prototypy staną się gotowymi do wdrożenia zrównoważonymi rozwiązaniami zmieniającymi ofertę miasta, np. w zakresie produkcji wydarzeń, zarządzania komunikacją czy rozwiązań proekologicznych – dodaje.

Dzielnica kulturalna

Innowacje zostaną opracowane przez zespół partnerów projektu, a jego podstawowym obszarem działania będzie dzielnica Wesoła, której atrakcyjne położenie w centrum miasta zostanie uzupełnione o kompleksową ofertę kulturalno-turystyczną.

– Dofinansowanie jest znaczącym krokiem naprzód w kierunku stworzenia w Krakowie dzielnicy kreatywnej i kulturalnej o szerokim znaczeniu dla środowiska artystów i projektantów, ale również mieszkańców i gości Krakowa – mówi Katarzyna Olesiak, prezeska Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, spółki, która zarządza terenami na Wesołej. – W ramach projektu zostanie także przeprowadzony częściowy remont budynku przy ul. Kopernika 19, który stanie się siedzibą SCT HUB, w ramach Obserwatorium Trendów Kultury, prowadzonego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, i miejscem spotkań mieszkańców, twórców i artystów z kraju i zagranicy – dodaje.

– Wybór naszego projektu do dofinansowania jest potwierdzeniem kreatywnego myślenia o rozwoju miasta w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed europejskimi metropoliami. Realizacja projektu pozwoli na skonfrontowanie pomysłów z ekspertami i praktykami z całej Europy i przyczyni się do zaistnienia Krakowa na arenie międzynarodowej w dziedzinie innowacji miejskich – komentuje Anna Sochacka, dyrektorka Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK.

Projekt SCT HUB – Codesign the Future of Sustainable Cultural Tourism” został opracowany przez wielu partnerów: Gminę Miejską Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Agencję Rozwoju Miasta Krakowa, Lokalną Organizację Turystyczną, Uniwersytet Jagielloński oraz Fundację Polish Heritage.

Istotnym elementem jest również partnerstwo międzynarodowe, w ramach którego testowane będą wypracowane w Krakowie innowacje. Do miast partnerskich należą: Wenecja (Włochy), Braga (Portugalia), Szybenik (Chorwacja).

Od 1 czerwca do 30 listopada zaplanowano fazę inicjacji projektu. Właściwa realizacja ma rozpocząć się 1 grudnia i trwać do 31 maja 2028 r. Na realizację niniejszego uzyskano dofinansowanie w wysokości 4 998 091,10 euro. Całkowita wartość projektu to 6 247 613,88 euro.

Czytaj także:

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy