Reklama

Kraj

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o płacach w ochronie zdrowia

Agata Zbieg/PAP
Dodano: 26.05.2022
63622_42565788_42565785
Share
Udostępnij
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. Podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 roku dla pracowników ochrony zdrowia mają kosztować 7,2 mld zł.
W głosowaniu wzięło udział 453 posłów, za ustawą było 445, przeciw 1, wstrzymało się 7 posłów.
 
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział przed głosowaniem w Sejmie, że ustawa jest kolejnym krokiem poprawy w polskim systemie ochrony zdrowia. Jak dodał, zapewni ona gwarancje dla m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, które spowodują, że zawody medyczne będą zawodami bardziej atrakcyjnymi dla młodych.
 
MZ szacuje, że planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 tys. pracowników ochrony zdrowia.
 
Sejm odrzucił poprawki opozycji, przyjął natomiast poprawkę Biura Legislacyjnego doprecyzowującą artykuł, w którym mowa o tym, że prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, po otrzymaniu zlecenia ministra zdrowia, dokonuje analizy dotyczącej zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń oraz przygotowuje stosowny raport. Biuro Legislacyjne zauważyło, że do zadań Agencji należy wydawanie na zlecenie ministra rekomendacji prezesa Agencji, a nie raportu. W poprawce uwzględniono więc sformułowanie "wydawanie rekomendacji".
 
Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 
Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.
 
Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.
 
Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).
 
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
 
W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy