Reklama

Kraj

CBOS: 31 proc. badanych to zwolennicy obecnego rządu, 38 proc. to jego przeciwnicy

PAP
Dodano: 26.04.2022
62807_26k9
Share
Udostępnij
31 proc. respondentów to zwolennicy obecnego rządu, 38 proc. to jego przeciwnicy, a 28 proc. wyraziło obojętność – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki było 38 proc. badanych, niezadowolenie wyraziło natomiast 48 proc.

CBOS podaje, że obniżyła się zarówno liczba zwolenników obecnego rządu, jak i jego przeciwników, wzrosła natomiast obojętność wobec rządu; spadł też odsetek ocen negatywnych dotyczących ogólnego bilansu działalności rządu, przy utrzymującej się na tym samym poziomie liczbie ocen pozytywnych; w kwietniu nieco poprawiły się, cały czas dość krytyczne, oceny polityki gospodarczej rządu; małej poprawie uległ też wizerunek premiera Mateusza Morawieckiego.

Według sondażu, grupa zwolenników rządu zmniejszyła się o 2 punkty proc. (z 33 proc. w marcu do 31 proc.). O 2 punkty proc. mniej było także przeciwników rządu (38 proc. w stosunku do 40 proc. poprzednio). Wzrosła natomiast deklarowana obojętność wobec rządu, która w kwietniu wyniosła 28 proc. (wzrost o 4 punkty proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało 3 proc. badanych (bez zmian).

Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki wyraziło 38 proc. ankietowanych (2 punkty proc. więcej niż poprzednio), niezadowolonych z tego było 48 proc. (bez zmian). 14 proc. (2 punkty proc. mniej) stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Wyniki działalności rządu Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy pozytywnie oceniło 40 proc. badanych (bez zmian), 46 proc. oceniło je źle (mniej o 3 punkty proc.), a 14 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć" (więcej o 3 punkty proc.).

Zdaniem 34 proc. badanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (o 2 punkty proc. więcej). 54 proc. uważa, że polityka rządu takiej szansy nie daje (o 2 punkty proc. mniej). 12 proc. (bez zmian) wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS podaje, że najbardziej zdecydowanie obecny rząd popierają osoby religijne, często biorące udział w praktykach religijnych (kilka razy w tygodniu – 75 proc., raz w tygodniu – 44 proc.), a także respondenci deklarujący prawicowe poglądy polityczne (65 proc.).

Tak jak w ubiegłych miesiącach poparcie dla rządu jest wprost proporcjonalne do wieku – im starsi badani, tym większa jest liczba jego zwolenników. W dwóch najstarszych kategoriach wiekowych (powyżej 55 roku życia) do grona zwolenników obecnego gabinetu należy niemal połowa (po 45 proc.). Wśród respondentów w średnim wieku (od 35 do 54 roku życia) sympatykiem rządu jest nieco więcej niż co czwarty badany. Natomiast spośród ludzi młodych obecny rząd popiera 15 proc. ankietowanych w wieku 25-34 lata oraz 11 proc. w grupie najmłodszych respondentów (od 18 do 24 roku życia).

Ponadto rząd częściej wspierają ankietowani mniej wykształceni – z wykształceniem zasadniczym zawodowym (44 proc.) oraz podstawowym lub gimnazjalnym (36 proc.), a także mieszkający na wsi (37 proc.). Sympatia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest wyższa wśród osiągających – według własnych deklaracji – niższe niż średnie dochody na osobę w rodzinie (od 1000 zł do 1499 zł per capita – 40 proc.). W grupach społeczno-zawodowych, tak jak w poprzednich miesiącach, rząd popierają najczęściej emeryci (46 proc.), rolnicy (44 proc.) oraz renciści (39 proc.).

CBOS podaje, że najwięcej przeciwników urzędującego gabinetu notowanych jest wśród osób deklarujących lewicowe poglądy polityczne (75 proc.). Rządowi często przeciwni są również respondenci w ogóle niebiorący udziału lub uczestniczący tylko sporadycznie w praktykach religijnych (odpowiednio 65 proc. i 46 proc.). Wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) 61 proc. deklaruje się jako przeciwnicy rządu, wśród mieszkańców wsi podobne deklaracje składa tylko 31 proc.

Wśród osób z wyższym wykształceniem 61 proc. zalicza się do przeciwników urzędującego gabinetu, zaś wśród badanych z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym – tylko 21 proc.. Częstość deklaracji niechęci wobec obecnego rządu jest najwyższa wśród najmłodszych ankietowanych, w wieku 18-24 lata (55 proc.), a także o dekadę starszych (25-34 lata) – 47 proc. W grupach społeczno-zawodowych obecną władzę najczęściej kontestują: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (63 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (60 proc.), uczniowie i studenci (59 proc.), osoby pracujące na własny rachunek (58 proc.) oraz średni personel i technicy (55 proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 28 marca – 7 kwietnia na liczącej 1030 osób grupie (w tym 54,8 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 28,3 proc. metodą CATI (wywiad telefoniczny), 16,9 proc. metodą CAWI (wypełnienie ankiety internetowej). 

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy