Reklama

Biznes

Październik na podkarpackim rynku pracy – niewielkie zmiany, ale na gorsze

Artykuł Partnera
Dodano: 10.12.2012
1245_zaklad_pracy
Share
Udostępnij
W Polsce – zgodnie z danymi GUS – stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2012 r. 12,5 proc., a zatem była nieznacznie wyższa niż w ubiegłym miesiącu br. oraz o 0,7 pkt. procentowych wyższa niż przed rokiem. Na podkarpackim rynku pracy stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymywała się na poziomie 15,2 proc., i w stosunku do ubiegłego miesiąca była wyższa o 0,1 pkt. proc., natomiast w odniesieniu do października ub. roku o 0,3 pkt. proc. Sytuację na rynku pracy w październiku omawia na stronie Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy (www.porp.wup-rzeszow.pl) dr Anna Barwińska-Małajowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, Podkarpacie nadal zajmowało jedno z ostatnich miejsc w kraju, plasując się jedynie przed województwem zachodnio-pomorskim (16,9 proc.), kujawsko-pomorskim (16,8 proc.) oraz województwem warmińsko-mazurskim (19,8 proc.). Analogicznie jak w ubiegłym miesiącu, najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (9,2 proc.).

Najwyższą stopę bezrobocia na Podkarpaciu, w rozbiciu na powiaty, zanotowano (identycznie jak w ubiegłym miesiącu) w powiecie niżańskim (23,0 proc.) i brzozowskim (22,1 proc.), natomiast najniższe bezrobocie odnotowano w Krośnie i Rzeszowie (odpowiednio 7,6 i 7,8 proc.). W ujęciu rok do roku  najwyższy wzrost stopy bezrobocia miał miejsce w powiecie ropczycko-sędziszowskim (o 1,6 pkt. proc.), natomiast największy spadek wystąpił w powiecie mieleckim (o 1,0 pkt. proc.).
 
Mało optymistyczne są również notowania stopy bezrobocia w ujęciu miesiąc do miesiąca, bowiem aż w osiemnastu powiatach zanotowano wzrost bezrobocia, z czego najwyższy w powiecie leskim (o 1,0 pkt. proc.). Natomiast spadek stopy bezrobocia zanotowano tylko w trzech powiatach, z czego najwyższy w powiecie leżajskim (o 0,2 pkt. proc.).
    
Jak wykazuje analiza październikowych danych WUP w Rzeszowie, w województwie podkarpackim w końcu analizowanego miesiąca zarejestrowanych było nieco więcej osób bezrobotnych niż w ubiegłym miesiącu (142 894 osób wobec 141 246 osób bezrobotnych we wrześniu br.). W porównaniu z październikiem 2011 bezrobocie wzrosło o 5 424 osoby.
 
61,9 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy mieszkało na wsi. Do powiatów o największym udziale osób bezrobotnych mieszkających na wsi należał powiat przemyski oraz brzozowski (udział bezrobotnych wynosił odpowiednio: 100 proc. i 90,2 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się następujące powiaty: krośnieński (89,8 proc.), strzyżowski (88,2 proc.) i kolbuszowski (86,4 proc.).
 
W skali ogólnopolskiej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3 718,19 zł. Na Podkarpaciu wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 042,15 zł, a tym samym wzrosło o 2,1 proc. w ujęciu rok do roku  i o 2,7 proc. w porównaniu z wrześniem br. W dalszym ciągu najlepiej zarabiają pracownicy sektora publicznego, a najgorzej sektora prywatnego. W październiku br. w sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 513,82 zł, tym samym było wyższe w skali roku o 2,6 proc. i jednocześnie niższe o 1,0 proc. w stosunku do września br. Natomiast w sektorze prywatnym wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2 997,69 zł (tj. wyższym o 2,3 proc. niż rok temu i o 3,2 proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem br.).
 
Zaznaczyć należy, że przy poziomie inflacji wynoszącym w październiku br. 3,4 proc. (ujęcie roczne według danych GUS) przytoczone powyżej dane oznaczają, że realne wynagrodzenia nadal nie nadążają za wzrostem cen, co w przełożeniu na rzeczywistą sytuację gospodarstw domowych znaczy, że stać nas na coraz mniej.
 
Jak podaje GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w skali ogólnopolskiej pozostaje na poziomie sprzed roku, przy czym kolejny miesiąc z rzędu odnotowano w ujęciu miesiąc do miesiąca spadek zatrudnienia (o 0,1 proc.). Na koniec października 2012 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 510,4 tys. osób.
 
Na Podkarpaciu w październiku 2012 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 229,0 tys. osób i było o 1,0 proc. niższe niż w październiku ub. r., w ujęciu miesiąc do miesiąca również się obniżyło (o 0,2 proc.).

Źródło: WUP Rzeszów
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy