Reklama

Biznes

Prezesi firm technologicznie innowacyjnych nie boją się kryzysu

Artykuł Partnera
Dodano: 23.11.2012
591_pl_FAST50_2012ver20listopada-1
Share
Udostępnij
Szefowie środkowoeuropejskich firm technologicznie innowacyjnych z optymizmem myślą o przyszłości. Mimo spowolnienia gospodarczego aż dziewięciu na dziesięciu z nich jest przekonanych, że w ciągu następnego roku ich spółki osiągną wzrost przychodów. Zdecydowana większość nie liczy na dokapitalizowanie z zewnątrz, ale stawia na wewnętrzny wzrost swoich przedsiębiorstw – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wśród CEO firm zgłoszonych do rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2012”.

Liczba prezesów, którzy ze spokojem oczekują rosnących przychodów swoich spółek jest porównywalna z ubiegłym rokiem (89 proc. – 2012 r., 87 proc. – 2011 r.). Jednocześnie wciąż na niskim poziomie (2 proc.) pozostaje odsetek pesymistów (spadek o 1 pp.). "Mimo, że ostatni rok przyniósł spowolnienie gospodarcze, to nie wpłynęło ono negatywnie na nastroje menedżerów zarządzających firmami technologicznie innowacyjnymi. Po przeanalizowaniu wyników finansowych spółek z rankingu można stwierdzić, że ich liderzy wydają się być przygotowani na czasy kryzysu, wierzą w swoje możliwości i produkt, który oferują" – mówi Piotr Świętochowski, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte.

 

Potwierdzają to wyniki ankiety. Biorący w niej udział menedżerowie wierzą, że rozwój firmy zależeć będzie przede wszystkim od wysiłku ich samych i podwładnych. Stąd 83 proc. jest zdania, że w ciągu następnego roku rosnący poziom przychodów będzie wynikiem organicznego wzrostu firmy. Jedynie pięć procent wiąże nadzieje z fuzją ze strategicznym partnerem lub przejęciem innej spółki. Pogarszające się warunki makroekonomiczne nie wpłynęły też na optymistyczne oczekiwania dotyczące wysokości planowanych wpływów. Co piąty respondent deklaruje, że wzrost przychodów w ciągu następnych dwunastu miesięcy osiągnie poziom ponad 51 proc. (wzrost o 2 pp. rok do roku), 29 proc. spodziewa się wzrostu na poziomie 26-50 proc. (spadek o 6 pp.), a co trzeci pomiędzy 11 a 25 proc. (wzrost o 3 pp.).

Firmy technologicznie innowacyjne funkcjonują w wysoce konkurencyjnym środowisku, w związku z tym ich szefowie muszą myśleć o nieustannym rozwoju tych przedsięwzięć. Dlatego niemal połowa uważa, że to właśnie wysoce wykwalifikowany zespół przyczyni się do poprawy rynkowej pozycji ich organizacji. W ubiegłym roku na ten czynnik wskazywało 55 proc. badanych. Wzrósł za to odsetek osób, które szansę na wzrost przychodów upatrują w rozwoju usług uzupełniających dotychczasową ofertę. W tegorocznej fali badania uważa tak 36 proc. osób, w stosunku do 32 proc. w 2011 r. O 20 pp. do 31 proc. zmalała liczba menedżerów sądzących, że najważniejsze jest rozwijanie już istniejących produktów. "W branży IT innowacja jest decydującym czynnikiem stanowiącym o sukcesie firmy. Nie ma mowy o stagnacji, bo natychmiast pojawi się ktoś, która dostrzeże lukę na rynku. Szefowie firm technologicznych muszą być zawsze dwa kroki przed biznesowymi konkurentami" – argumentuje Krzysztof Sowada, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte.

 

Wykres Fast 50 a

Wśród przeszkód, które stoją na drodze rozwoju firmy w ciągu najbliższego roku menedżerowie wymieniali ograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry (60 proc.) oraz kapitału (36 proc.), a także rosnącą konkurencję ze strony wschodzących potęg gospodarczych (emerging powers) – 34 proc.

Prezesi spółek z branży IT odpowiadali także na pytania związane z osobistymi wyzwaniami. Dla niemal jednej trzeciej badanych najważniejszym z nich jest rozwój umiejętności przywódczych wśród pracowników i delegowanie odpowiedzialności (wzrost o 4 pp. rok do roku). Dla jednej czwartej ważniejsze jest osiągnięcie i utrzymanie zyskowności (wzrost o 2 pp.), a dla jednej piątej zaangażowanie podwładnych w realizację wizji firmy (spadek o 1 pp.).

Podobnie jak w ubiegłym roku dla prezesów firm najtrudniejszym wyzwaniem w kierowaniu ludźmi jest zarządzanie ich wydajnością (52 proc.). Mniejszą wagę niż w roku ubiegłym prezesi przywiązują do wyszukiwania potencjalnych talentów i rozwoju ich kompetencji. W 2011 r. taki cel stawiała sobie nieco ponad połowa badanych, zaś w tym jedynie 38 proc.

W opinii ponad 60 proc. prezesów obszar, który ma największy potencjał wzrostu w okresie najbliższego roku, jak i kolejnych dwóch lat to cloud computing. Na drugim miejscu prezesi wskazują niezmiennie oprogramowanie dla biznesu – 49 proc. (w perspektywie najbliższego roku), a 41 proc. (w perspektywie najbliższych trzech lat).

O badaniu Deloitte Technology Fast 50 CE:
Badanie zostało przeprowadzone w okresie 14 maj-13 lipiec br. wśród 130 prezesów firm technologicznie innowacyjnych z Europy Środkowej, którzy zgłosili swoje firmy do rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2012. Prezesi reprezentowali w 54 proc. sektor oprogramowania, 28 proc. spółki Internetowe a w 10 proc. były to spółki z sektora Telekomunikacji. Kraje biorące udział w badaniu to: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Estonia, Słowacja, Litwa, Bułgaria i Serbia. Raport został opublikowany pod koniec października br.


Pobierz pełny raport – Deloitte Technology Fast 50 CE
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy