Reklama

Automoto

PRAWO JAZDY. Kiedy do wymiany?!

Mieczysław Górak
Dodano: 03.01.2024
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay
Share
Udostępnij

Pojawiające się różnego rodzaju informacje dotyczące wymiany praw jazdy, często wprowadzają posiadaczy w błąd, jeżeli chodzi o datę ważności. Należy w tym miejscu wyjaśnić i dokonać rozdzielenia dwóch terminów: ważności prawa jazdy jako dokumentu (poz.4b awersu) oraz ważności wpisanych do niego uprawnień w zakresie kategorii pojazdów (kolumna 11 na rewersie).

 Istotną granicą jest 19 stycznia 2013 roku, gdyż od tej daty wszystkie prawa jazdy jako dokumenty mają wpisany 15-letni okres ważności i po jego upływie podlegają wymianie. Natomiast wszelkie uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii uzyskane  przed 19 stycznia 2013 r. nie podlegają ograniczeniu czasowemu lub unieważnieniu, czyli inaczej mówiąc są bezterminowe i na rewersie prawa jazdy w kolumnie 11 (ważność)  mają  kreseczkę „-„ czyli są bezterminowe.

Wydanie nowego prawa jazdy

Dokonując wymiany takiego prawa jazdy przedstawiamy organowi wymieniającemu (wydającemu) zdjęcie oraz uiszczamy opłatę za wydanie dokumentu, obecnie jest to 100 zł. Wydanie nowego dokumentu prawa jazdy jest czynnością materialno-techniczną, polegającą na fizycznej wymianie dokumentu, stanowiącego dowód posiadania przez określoną osobę uprawnienia do kierowania pojazdami danego rodzaju, która ma służyć przede wszystkim celom dowodowym.

Oznacza to, że mimo wymiany bezterminowego dokumentu z powodu jego wygaśnięcia do 2033 r. nic nie zmienia się w okresie ważności uprawnień! Co to nam daje? Między innymi brak konieczności dostarczania kolejnych zaświadczeń z badań lekarskich, bo wymiany samego dokumentu po okresie jego ważności nie unikniemy. Wymienione wyżej zasady wynikają z  przepisów prawa, ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony praw słusznie nabytych, będące częścią zasady bezpieczeństwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu należy podkreślić, że od 4 marca 2019 roku  obowiązują nowe wzory praw jazdy, w których nie ma adresu zamieszkania. Przypomnieć należy o obowiązku  osoby posiadającej prawo jazdy  zawiadomienia w terminie 30 dni organu wydającego prawo jazdy  o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych m.in. nazwiska.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy