Artykuły sponsorowane

Testy kompetencyjne w rekrutacjii

Grupa Progres
Dodano: 02.07.2014
No image
Share
Udostępnij
Zatrudnienie odpowiedniego pracownika na dane stanowisko jest wyzwaniem, przed którym w mniejszym lub większym stopniu stają wszystkie firmy. Aby możliwe było sprostanie temu zadaniu, istotne jest świadome i profesjonalne prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji. Na etapie selekcji sama rozmowa kwalifikacyjna daje nam duże możliwości zweryfikowania poziomu dopasowania kandydata do danego stanowiska, zwłaszcza jeśli wykorzystujemy w niej pytania kompetencyjne. Jednym z dodatkowych narzędzi, które warto stosować jako uzupełnienie tego etapu są testy kompetencyjne.
 
Jeśli są odpowiednio przygotowane dają możliwość zweryfikowania najważniejszych obszarów i oceny kandydata w sposób pozwalający prognozowanie przyszłych zachowań pracownika. Jeśli myślimy o wykorzystaniu testów kompetencyjnych w selekcji kandydatów, w pierwszej kolejności istotne jest przygotowanie listy najważniejszych kompetencji na danym stanowisku (umiejętności, wiedzy i postaw pracownika, np. organizacja pracy, komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, obsługa klienta, współpraca itd.). Po określeniu tych kompetencji możemy dobrać odpowiednie testy i pytania, które pozwolą na ocenę czy dany kandydat będzie spełniał wymagania, które stawiamy przed tym stanowiskiem.
 
Czym powinien charakteryzować się dobrze przygotowany test?
 
Wybierając test musimy zmaksymalizować szansę na to, aby uzyskiwać odpowiedzi, które oddają faktyczny stan kompetencji pracownika, a nie są jedynie jego myśleniem życzeniowym. Chcąc minimalizować ryzyko związane z zastosowaniem testów kompetencyjnych i wdrożyć w naszej firmie wartościowe narzędzie, warto skorzystać z tzw. testów wykonania, które koncentrują się na umiejętności wybrania skutecznego zachowania w opisanych konkretnych sytuacjach. Przede wszystkim każde pytanie powinno opierać się o opis sytuacji, do którego dobrane jest kilka możliwości zachowania (standardowo 3 lub 4 odpowiedzi). Spośród podanych możliwych zachowań kandydat wybiera jedną, którą uważa za najlepszą (zachowałbym się w ten sposób) i jedną, którą uważa za najgorszy scenariusz zachowania w tej sytuacji (nie zachowałbym się w ten sposób). Na tej podstawie analizuje się czy odpowiedzi kandydata są zgodne z wzorcem zachowania, który obowiązuje w danej firmie.
 
Dzięki temu jeśli w firmie zależy nam np. na dużej samodzielności pracowników w sytuacji rozwiązywania konfliktów, możemy wychwycić, które osoby zachowują się w taki właśnie sposób, a którzy kandydaci stawiają w takiej sytuacji na wsparcie kierowników i rozwiązywanie problemów za ich pośrednictwem. Analogicznie wygląda to dla każdej kolejnej kompetencji i zachowania, które chcemy zidentyfikować.
Aby test spełniał wszystkie wymogi pozwalające mówić, że jest rzetelny i trafny, konieczne jest dobranie odpowiedniej ilości pytań do każdej kompetencji, którą chcemy badać – tak, aby każde ważne dla nas zachowanie było diagnozowane w teście. Zazwyczaj dla jednej kompetencji mamy więc ok 8 pytań – jest to ilość, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu i na interpretowanie wyników w sposób pozwalający na wyciąganie rzetelnych wniosków.
 
Co daje wykorzystanie testów?
 
Przede wszystkim odpowiednio przygotowane pozwalają na zidentyfikowanie na ile pracownik będzie sprawdzał się na danym stanowisku pracy. Przydatność testów w tym zakresie jest dużo większa niż samej rozmowy kwalifikacyjnej czy stosowania testów osobowości. Dobrze opracowany test pozwala na zidentyfikowanie kompetencji pracowników w ważnych dla nas obszarach. Do głównych zalet przemawiających za tym, aby korzystać z tego narzędzia należy na pewno łatwość zastosowania. Pracownik nie jest zobligowany do uczestniczenia w kilkugodzinnej sesji tak jak w przypadku chociażby assessment centre , jego zadaniem jest jedynie zaznaczenie odpowiedzi na kilka pytań dla każdej z kompetencji. Średnio wypełnienie testu zajmuje od pół godziny do maksymalnie godziny, a trafność prognostyczna najlepszych testów może pokrywać się z trafnością sesji assessment centre.
Jako Agencja Pracy – Grupa Progres, prowadząc proces rekrutacji dla Naszych Klientów i chcąc jak najlepiej wybrać odpowiednich kandydatów, stosujemy różnorakie testy kompetencyjne. Jeśli chcą Państwo zapoznać się możliwościami zastosowania testów, zapraszamy do kontaktu :
progres@grupaprogres.pl
 
Dane kontaktowe:
Grupa Progres, Biuro Rzeszów
Panorama Rzeszów
ul. Piłsudskiego 32, 3 piętro – lokal 315
rzeszow@grupaprogres.pl 
tel. 601 906 500
SPRAWDŹ NAS:
 
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy