Reklama

Biznes

Ponad 100 kierunków do wyboru. Trwa rekrutacja na rzeszowskich uczelniach

Angelika Fila
Dodano: 11.05.2018
38714_mikolaj
Share
Udostępnij

Rzeszowskie uczelnie rozpoczynają rekrutacje dla absolwentów liceów, techników i studiów I stopnia. Uczniowie mają do wyboru ponad 100 kierunków na 4 „różnych” uczelniach wyższych. Trwa rekrutacja na WSIiZ, a Uniwersytet Rzeszowski rozpocznie przyjmowanie kandydatów już 14 maja.

 

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczyna rekrutację dla kandydatów na studia 14 maja. Pierwszy etap to elektroniczna rejestracja. Uczelnia ma do zaoferowania ponad 50 kierunków na 12 wydziałach o różnych obszarach wiedzy.

Uniwersytet Rzeszowski jest jedną z największych uczelni w Polsce południowo-wschodniej. Studiuje na nim prawie 16 000 studentów. Na kandydatów, którzy pragną podjąć studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim czeka ponad 5500 miejsc.

Jako pierwsze rekrutację rozpoczynają Wydziały: Biologiczno-Rolniczy, Matematyczno-Przyrodniczy, Muzyki, Prawa i Administracji, Sztuki, Wychowania Fizycznego i Biotechnologii. W tym roku oferta edukacyjna największej uczelni regionu powiększyła się m.in. o nowy kierunek – Komunikację międzykulturową na Wydziale Socjologiczno-Historycznym UR.

– Nowy kierunek studiów jest dedykowany osobom chcącym rozwijać swoje umiejętności nie tylko na Podkarpaciu, ale budować swoją karierę zawodową również na arenie międzynarodowej. Potrzeba stworzenia takiego kierunku studiów związana jest z badaniem zapotrzebowania pracodawców na osoby mające wiedzę i umiejętności funkcjonowania w firmach i korporacjach międzynarodowych. Absolwenci tego kierunku będą potrafili skutecznie rozwijać firmę, w której pracują znając specyfikę jej kultury organizacyjnej, która może – ze względu na globalny sposób działania – różnić się od tej, która dominuje w rodzimym systemie prawno-gospodarczym – mówi prof. Paweł Grata – Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Dodatkowym atutem nowego kierunku studiów jest możliwość realizacji kariery zawodowej na wielu stanowiskach związanych z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w firmie oraz zarządzaniem zasobami i kapitałem ludzkim. W bieżącym roku akademickim na kandydatów czeka 25 miejsc.

Wyniki kwalifikacji będą znane w okresie od połowy do końca lipca 2018. Proces rekrutacyjny I tury kończy się 31 lipca 2018 r.

Rekrutacja wiąże się też z koniecznością uiszczenia opłaty, która na rok akademicki 2018/2019 została ustalona na kwotę 140 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz 85 zł w przypadku pozostałych kierunków.

Więcej szczegółowych informacji na stronie uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na WSIiZ rozpoczęła się już 3 kwietnia. Uczelnia oferuje prawie 70 kierunków i specjalności do wyboru. Do tej pory ukończyło ją 40 000 studentów.

WSIiZ oferuje m.in. takie kierunki do wyboru jak: biznes turystyczny, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, filologia angielska, dietetyka, psychologia w zarządzaniu, aviation management, general aviation, information technology, international management.

Rekrutacja kończy się 31 lipca. Listy zostaną opublikowane podane 8 sierpnia.

Szczegółowe informacje na temat opłaty rekrutacyjnej znaleźć można na stronie uczelni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot:

– fizyka z astronomią lub informatyka (informatyka)

– geografia (biznes turystyczny, logistyka, zarządzanie)

– historia lub wiedza o społeczeństwie (administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia w zarządzaniu,  filologia angielska)

– historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka (grafika komputerowa i produkcja multimedialna)

– biologia lub chemia (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia)

Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPiA

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, która powstała w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest to jedyna niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu i całej Polsce wschodniej. WSPiA jest jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPiA oferuje kandydatom do wyboru studia z zakresu administracji, prawa, zarządzania i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie (kierunek prawo) stacjonarne i niestacjonarne rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 8 sierpnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 sierpnia. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 9 sierpnia i trwa do 29 września. Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 1 października.

Kandydat zarejestrowany w systemie rekrutacji elektronicznej musi złożyć oryginały dokumentów w biurze rekrutacyjnym  przed terminem zakończenia rekrutacji: I tura rekrutacji – do 8 sierpnia (środa) 2018 r., II tura rekrutacji – do 29 września (sobota) 2018 roku.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w południowo-wschodniej Polsce. Została powołana 1 października 1974 r., W jubileuszowym dla uczelni roku 2016, gdy obchodziła swoje 65-lecie, uzyskała status uniwersytetu technicznego.

Politechnika kształci ponad 14 tys. studentów na 7 wydziałach.

Uczelnia oferuje kandydatom ponad 30 kierunków studiów I stopnia, II stopnia, licencjackich, inżynieryjnych oraz magisterskich. Dla przyszłych studentów do wyboru będzie także tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne. Rekrutacja potrwa od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje co do harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 zostaną podane do końca maja na stronie uczelni.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy