Reklama

Kraków

Konferencja o gotowości służb społecznych na wypadek katastrof humanitarnych

krakow.pl / SŁ
Dodano: 27.01.2024
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Share
Udostępnij

„Polityka gotowości na wypadek katastrof humanitarnych. Perspektywa pomocy społecznej” to temat konferencji zorganizowanej 26 stycznia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Instytut Socjologii UJ. Była ona adresowana do pracowników systemu pomocy społecznej, a także osób zajmujących się tematyką reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz osób narażonych na pracę w takich warunkach.

Polityka gotowości na wypadek katastrof humanitarnych zakłada, że organizacje społeczne odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z coraz bardziej nieoczekiwanymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami kryzysowymi. Pandemia COVID-19 oraz kryzys związany z masową migracją obywateli Ukrainy do Polski uwypuklił konieczność przemyślenia systemu ochrony pracowników pomocy społecznej, obowiązujących procedur działania oraz wpływu szerszego kontekstu regulacji prawnych wypracowanych na wypadek sytuacji kryzysowych.

Obok wykładów ważnym elementem konferencji były także otwarte przestrzenie dyskusji.

Poruszane zagadnienia

Celem konferencji było wstępne określenie krytycznych rekomendacji dla regionalnej polityki gotowości na wypadek katastrof humanitarnych oraz próba odpowiedzi na pytania:

  • Czy i ewentualnie jaka polityka gotowości może zwiększać potencjał organizacji pomocy społecznej na wypadek sytuacji kryzysowych?
  • Jakie są optymalne metody zarządzania w kryzysie oraz ochrony pracowników?
  • Które z zasobów organizacji są kluczowe i jak je rozwijać?
  • Czy projektowanie działań zwiększających odporność organizacji pomocy społecznej jest potrzebne/racjonalne/oczekiwane?

Konferencja była wynikiem współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Instytutu Socjologii UJ oraz Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UJ zainicjowanej w 2023 roku w ramach projektu „Behaviour in Crisis Lab UJ Instytucje pomocowe – perspektywa uważności na traumę”, wspieranego przez międzynarodową grupę badawczą Healthy Social-welfare Organization – Alliance for Resilience (Healthy SOAR).

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy