Reklama

Kraków

Akcja „Zima” w Krakowie – podstawowe informacje

krakow.pl / SŁ
Dodano: 20.11.2023
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Share
Udostępnij

W akcję „Zima” zaangażowane są wszystkie miejskie służby. Do utrzymania stanu dróg i chodników gotowych jest łącznie 265 jednostek, w tym 73 duże solarki. Tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono około 17 000 ton soli, 3 000 ton piasku i 570 ton chlorku wapnia. Akcję koordynuje MPO Kraków.

W miejskim komitecie koordynacyjnym do spraw zimy w Krakowie zasiadają przedstawiciele wszystkich spółek i jednostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe utrzymanie miasta. Dyspozytorzy MPO całodobowo monitorują prognozy pogody, temperaturę powierzchni ulic w mieście, a każdy z pojazdów biorących udział w akcji „Zima” jest wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic.


Zgłoś interwencję:

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.


Ze względu na ochronę zwierząt oraz przyrody, służby utrzymujące tereny zielone mają zakaz stosowania soli. Odśnieżanie odbywa się mechanicznie i ręcznie oraz przy pomocy piasku.

Jednocześnie przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny, o obowiązku usuwania śniegu z dachów, powstających sopli oraz odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zalegający śnieg na dachach oraz powstające sople zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Grube warstwy śniegu na dachach mogą także doprowadzić do katastrof budowlanych.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

 • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych
 • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego
 • niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej
 • pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

Utrzymanie dróg i chodników

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krakowie prowadzone jest zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. Zimy. Wyszukiwarka ulic dostępna jest na stronach zdmk.krakow.plSzczegółowy opis standardów opisuje stan utrzymania nawierzchni danej kategorii drogi, a także chodników, dróg rowerowych i innych obiektów.

Standardy utrzymania dróg w sezonie zimowym:

 • Standard I – dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa
 • Standard II – dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna
 • Standard III – dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym
 • Standard IV – dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, placów: Mariackiego, Szczepańskiego, Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy
 • Standard V – dla pozostałych dróg gminnych
 • Standard VI – dla dróg wewnętrznych
 • Standard VII – dla pozostałych dróg i chodników, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających

Standardy utrzymania chodników, dróg rowerowych i innych obiektów w sezonie zimowym:

 • Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I–VI
 • Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
 • Standard utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych – dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic
 • Standard utrzymania peronów przystankowych dla przystanków autobusowych i tramwajowych przy drogach objętych standardami I–VI
 • Standard utrzymania obiektów mostowych – stosowany pilotażowo w sezonie zimowym 2022/2023 dla chodników i dróg rowerowych w ciągu obiektów mostowych

Sprzęt:

 • Solarki – 73 jednostki
 • Jednostki do utrzymania chodników – 39 jednostek
 • Zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich – 42 jednostki
 • Zespoły do wywozu śniegu – 9 jednostek
 • Jednostki do utrzymania ulic – 58 jednostek
 • Zespół do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – 38 jednostek
 • Zespół do utrzymania miejsc postojowych – 6 jednostek

Razem: 265 jednostek

Zaangażowani w akcję „Zima”:

 • MPO – koordynacja akcji, oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, całodobowe dyżury dyspozytorów
 • Wodociągi Miasta Krakowa – utrzymanie sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
 • MPEC – utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej
 • Straż miejska – utrzymanie porządku i kontrola, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
 • ZDMK – utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych, usuwanie awarii
 • ZTP i MPK – zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej
 • ZZM – utrzymanie terenów zielonych, chodników i ścieżek rowerowych w parkach i bulwarach wiślanych.

Przydatne numery telefonów i adresy e-mail:

 • MPO – całodobowy numer telefonu: 12 646 23 61, e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl
 • Wodociągi Miasta Krakowa – całodobowe telefony: 994, 12 424 23 03, 12 422 92 05, 800 130 060, na bieżąco aktualizowana strona internetowa: wodociagi.krakow.pl
 • MPK – całodobowe numery telefonów: 19 150, 12 254 13 00
 • MPEC – całodobowe telefony: 993, 12 644 18 72, na bieżąco aktualizowana strona internetowa: mpec.krakow.pl
 • Straż miejska – telefon alarmowy: 986
 • ZDMK – całodobowy telefon: 12 616 75 55
 • ZTP – 12 616 86 69
 • ZZM – 12 201 02 42.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy