Kraków

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej – nauka dla gospodarki

Źródło: Krakow.pl
Dodano: 14.09.2023
Fot. materiały prasowe-Resizer-750Q75
Share
Udostępnij

26 września w Krakowie odbędzie się I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER’2023, organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą. W toku obrad naukowej refleksji zostaną poddane najważniejsze aspekty transformacji energetycznej. Konferencja wraz z odbywającym się dzień wcześniej VI Forum Energetyki Rozproszonej tworzą I Kongres Energetyki Rozproszonej – miejsce merytorycznej debaty na temat wyzwań energetycznych kraju.

Transformacja energetyczna (TE) i realizowany w jej ramach intensywny rozwój energetyki rozproszonej, w tym odnawialnej, są nieuniknione. Przedmiotem rozważań może być natomiast tempo tego procesu. Jest on motywowany zarówno europejską, jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (prywatnego oraz – w jeszcze większym stopniu – publicznego), „pasywnym” budownictwem itp. W centrum procesu transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali TE, wyposażony w nowoczesne narzędzia oraz nowe oczekiwania, np. dotyczące tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam, w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

– Fundamentem transformacji energetycznej i gwarancją jej sukcesu są niewątpliwie wiedza i kompetencje realizatorów. W ostatnich dwóch dekadach na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i firmowych prowadzone są badania dotyczące szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Zrealizowano w tym obszarze wiele ważnych projektów, stworzono również praktyczne instalacje będące przykładem dobrych praktyk inżynierskich, które przynoszą wymierne korzyści inwestorom i zwiększają grono zwolenników nowego energetycznego ładu. Warto je promować, mogą bowiem zmniejszyć obawy o to, jak nowe technologie wpływają na niezawodność i jakość dostawy energii. Rozwój energetyki rozproszonej wymaga upowszechniania wiedzy i budowy systemu edukacji na wszystkich poziomach – od podstawowego, niezbędnego do pozyskania społecznej akceptacji tej formy zaspakajania potrzeb energetycznych, po ekspercki, uniwersytecki – gwarantujący poprawność techniczną podejmowanych decyzji i ekonomiczną opłacalność ich efektów. Cel ten powinien być realizowany m.in. przez takie inicjatywy jak I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej. O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwijania i popularyzowania wiedzy na temat energetyki rozproszonej niech świadczy patronat honorowy dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Komitetu Problemów Energetyki PAN – mówi prof. Ryszard Sroka, przewodniczący konferencji KNER’2023.

Wiodącymi tematami obrad konferencyjnych, prowadzonych w ramach równoległych sesji, będą między innymi:

 • współpraca RZE z siecią zasilającą
 • odzyskiwanie energii z otoczenia (energy harvesting)
 • geotermia oraz podziemne magazynowanie energii i ciepła
 • geotermia płytka i głęboka
 • metan z pokładów węgla
 • paliwa z odpadów i ciepło odpadowe
 • magazynowanie i konwersja energii
 • wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych (opłacalność i ryzyko).

Oprócz tradycyjnej prezentacji referatów przewidziana jest również sesja posterowa. Zgłoszone artykuły, które uzyskały pozytywną ocenę zespołu recenzentów, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a wybrane, szczególnie cenne prace, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Naukowego będą kierowane do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wydarzeniem towarzyszącym I KER są warsztaty zaplanowane na niedzielę 24 września. Programy poszczególnych szkoleń zostały opracowane przez naukowców AGH i stanowią praktyczne uzupełnienie obrad konferencyjnych. Tutoriale są skierowane do wszystkich osób działających w branżach związanych z energetyką rozproszoną. Istnieje możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub zdalnego, liczba miejsc jest ograniczona.

Na stronie internetowej kner2023.agh.edu.pl dostępny jest opis sesji naukowych oraz konspekty warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do rejestracji na wydarzenia całego I Kongresu Energetyki Rozproszonej. Wszelkie pytania można kierować pod adresem: kner2023@agh.edu.plkongres-er@agh.edu.pl.

Organizatorami konferencji naukowej są wydziały AGH w Krakowie:

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Wydział Energetyki i Paliw
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Wydział Matematyki Stosowanej
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy