Reklama

Kraków

Wykup gruntów na zieleń i tereny leśne

Źródło: krakow.pl
Dodano: 05.02.2024
Zdjęcie: ZZM
Zdjęcie: ZZM
Share
Udostępnij

Klub radnych „Kraków dla Mieszkańców” złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wykupu gruntów przeznaczonych na zieleń i tereny leśne.

Projekt uchwały zakłada podjęcie wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do wykupu gruntów wpisanych w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zieleń publiczną i tereny leśne.

– Ponad 70% terenu Gminy Miejskiej Kraków jest objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Część z nich przeznaczona jest pod zieleń publiczną i tereny leśne. Pozostają one jednak nadal w rękach prywatnych, a władze miasta nie realizują podnoszonego od lat przez środowiska eksperckie, ekologów, społeczników i nade wszystko samych mieszkańców postulatu wykupu gruntów na cele publiczne. Jednocześnie nieustannie pojawiają się informacje, iż brakuje gruntów na realizację Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040, a także na zakładanie nowych parków i poszerzanie istniejących. Pojawia się również szereg kontrowersji przy próbie ochrony cennych przyrodniczo terenów poprzez różne formy ochrony przyrody. Podejmowane do tej pory działania są nieadekwatne do potrzeb, ale też oczekiwań właścicieli terenów, które można przeznaczyć pod oczekiwane funkcje publiczne. W budżecie miasta nie ma wystarczającej rezerwy na wykup gruntów, pomimo że posiadacze ziemscy zgłaszają radnym chęć podjęcia rozmów w sprawie odsprzedania swoich działek. Skala potrzeb jest ogromna, dlatego trzeba rozpocząć proces sukcesywnego, corocznego zabezpieczenia w budżecie miasta odpowiednich kwot na wykup gruntów pod parki i lasy, gdyż tereny te będą służyły krakowiankom i krakowianom na kolejne pokolenia. Kiedyś rajcowie miejscy poparli pomysł prezydenta Juliusza Leo, by ten przy wsparciu Kasy Oszczędności Miasta Krakowa założył las Wolski. Teraz to Rada Miasta Krakowa może zobowiązać Prezydenta Miasta Krakowa do podjęcia zdecydowanych działań celem poszerzania istniejących i zakładania nowych terenów zieleni publicznej, której mieszkańcom nadal tak bardzo brakuje – argumentują radni w uzasadnieniu do projektu uchwały. Projekt uchwały, według druku 3991 zostanie przedstawiony na sesji w trybie jednego czytania przez radnego Łukasza Maślonę.

Projekty uchwał i rezolucji można znaleźć na STRONIE.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy