Kariera

ELSA – prawnicza różnorodność

Sylwia Katarzyna Mazur
Dodano: 14.03.2013
2703_ELSA_rzeszow
Share
Udostępnij
Czy studia prawnicze to tylko kodeksy, godziny ślęczenia nad ustawami oraz wyścig szczurów po togę? Członkowie oraz alumni Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA przekonują, że dzięki ich organizacji, istnieje coś więcej niż 5 lat „rycia”, że studia prawnicze połączone z aktywną działalnością to wartościowe projekty, różnorodne praktyki oraz przyjaźnie na całe życie. Wszystko to, co z pewnością zaprocentuje w życiu zawodowym.

-Dla mnie najważniejszymi umiejętnościami, które nabyłam w ELSA, a które są nieodzowne w codziennym życiu prawnika, to umiejętność pracy w zespole oraz odwaga w podejmowaniu decyzji. Niezastąpiona jest również umiejętność zażegnywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. A tych nie brakuje w życiu młodego adepta prawa – mówi Katarzyna Lech-Drupka, prezes ELSA Rzeszów w l. 2007-2008, obecnie aplikantka radcowska.
 
Dawno, dawno temu…
 
Historia Stowarzyszenia rozpoczęła się ponad 30 lat temu, kiedy studenci z Polski, Austrii, Węgier i Niemiec Zachodnich wspólnie podróżowali pociągiem przez Europę. Proklamacja Stowarzyszenia miała miejsce 8 maja 1981 r. w Wiedniu. Główną ideą Stowarzyszenia była promocja kontaktów międzynarodowych oraz wspólne zrozumienie studentów prawa mieszkających po obu stronach żelaznej kurtyny. Na początku swego istnienie ELSA najprężniej rozwijała się w krajach skandynawskich. W Oslo znajdowała się pierwsza międzynarodowa siedziba organizacji.
 
Mottem Stowarzyszenia od 1992 r. są słowa "Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową ", które od czasu powstania przenikają wszystkie formy aktywności organizacji. Od 1995 r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Brukseli. Kamienicę dumnie ochrzczono imieniem „ELSA House”.

Dziś w szeregach ELSA stowarzyszonych jest 38 000 studentów prawa z całej Europy. Sieć składa się z 240 grup lokalnych, działających w 42 krajach.
 
Działka inaczej

Działalność Stowarzyszenia skupia się wokół tzw. działek. Każda z nich ma swojego szefa, który jest jednocześnie wiceprezesem w zarządzie danej grupy lokalnej.
 
Pierwsza z nich to "Program Wymiany Praktyk Studenckich" (z ang. STEP – Students Trainee Exchange Programme). Członkowie Stowarzyszenia skupieni wokół STEP-u zajmują się wyszukiwaniem i koordynacją praktyk. Pierwszym sukcesem było wysłanie w l. 1984-85, na praktyki do Kanady, 13 studentów z ośmiu państw członkowskich.

Kolejnay filar stowarzyszenia to „Działalność Naukowa” (z ang. Academic Activities). Jego zadaniem jest kreowanie projektów w trakcie których studenci sprawdzają stan swojej wiedzy prawniczej. 
 
„Seminaria i konferencje” (z ang. Seminars and Conferences) zajmuje się przygotowaniem spotkań naukowych, wymian studenckich oraz letnich szkół prawa.  Pierwsze międzynarodowe seminarium zorganizowano w Tannenfelde w Niemczech, już rok po powstaniu Stowarzyszenia.
 
ELSA Międzynarodowo

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje ze swoimi odpowiednikami z Azji, Australii i Afryki. ELSA uzyskała specjalny status przy agendach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bierze udział w konsultacjach Rady Europy. W 2005 r. uzyskała status członka obserwatora Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w obradach tychże instytucji. Każdy członek Stowarzyszenia może stać się częścią delegacji ELSA International.
 
ELSA lokalnie
 
Rzeszowski oddział organizacji powstał w 1996 r. Obecnie skupia nie tylko studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także żaków z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Przemyślu.  ELSA Rzeszów z młodej, peryferyjnej gałęzi Stowarzyszenia, stała się jedną z najprężniej działających grup w Polsce. Ukoronowaniem tych działań było wybranie, aż trójki rzeszowskich ELSowiczów do władz krajowych w 2007 r. Również w kolejnych latach we władzach stowarzyszenia na poziomie krajowym nie zabrakło przedstawicieli ELSA RZeszów.
 
Obecnie rzeszowska grupa lokalna pracuje nad organizacją konferencji pt. „Aktualne problemy prawa lotniczego”, która odbędzie się 11-12 kwietnia w Rzeszowie. Jednym z motywów organizacji była chęć stworzenia projektu, kreującego forum wymiany opinii pomiędzy akademikami a praktykami z Doliny Lotniczej. Przy organizacji wydarzenia pracuje 30 studentów, ELSowiczom pomagają członkowie Euroavii zrzeszającej studentów lotnictwa i kosmonautyki z całej Europy.

-To właśnie na Podkarpaciu skupiona jest większość polskiego przemysłu lotniczego. Dla studentów to potencjalne źródło zatrudnienia – mówi Marcelina Poręba, obecna prezes ELSA Rzeszów oraz koordynatorka konferencji.

Nie tylko Rzeszów

 
Obecnie status Grupy Inicjatywnej przy ELSA Poland („przedsionek” pełnego członkostwa) posiadają studenci Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
 
– Grupa najaktywniejszych studentów postanowiła wykorzystać zdobyte doświadczenie i możliwości jakie dawała im praca przy różnego rodzaju projektach oraz poszerzyć zasięg swojej działalności. ELSA Poland jest marką, którą zna niemalże każdy student prawa. Świadomi zasad funkcjonowania stowarzyszenia postanowiliśmy skorzystać ze sposobności i wykorzystać nowe możliwości działania jakie niesie ze sobą członkostwo, a przy okazji wnieść w struktury coś nowego – mówi o motywach inspiratorów Kornel Grobelny ze Stalowej Woli.
 
Praktyki, praktyki i jeszcze raz doświadczenie
 
Studenci prawa często uskarżają się na niemożność znalezienia wartościowego praktykodawcy. W ELSA możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest wiele. Od praktyk w firmach i kancelariach, poprzez instytucje międzynarodowe, firmy konsultingowe, organizacje non-profit, aż po uniwersytety.
 
-Bez niezbędnego doświadczenia szanse na rynku pracy są słabe. Dzięki ELSowskim praktykom jesteś dużo bardziej wszechstronny. Twoje szanse na rynku pracy automatycznie wzrastają – mówi Kamil Zagozdon, który w Zarządzie ELSA Rzeszów 2011 był odpowiedzialny za koordynację programu.
 
Praktyki międzynarodowe oferowane są w 21 krajach. Oprócz tych w państwach europejskich pojawiają się też praktyki w Stanach Zjednoczonych, Pakistanie czy Turcji. Student nie tylko poznaje obcą kulturę prawną, ale także szlifuje język i nawiązuje znajomości, które mogą zaowocować w przyszłości.
 
Flagowe projekty
 
Stowarzyszenie organizuje kilka projektów, które znają wszyscy studenci prawa w Polsce. Jednym z nich jest Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, którego pierwsza edycja odbyła się w 1997 r. W trakcie konkursu uczestnicy muszą oprócz kunsztu oratorskiego oraz umiejętności autoprezentacji wykazać się wszechstronną wiedzą prawniczą.

Senior recykling
 
Bolączką większości stowarzyszeń studenckich jest szybkie „wypalanie” się członków. Wielu studentów, wierzy, że już samo złożenie aplikacji pomoże im w uzyskaniu wpisu w CV. ELSA od początków swego działania podkreślała rolę relacji międzyludzkich pomiędzy ludźmi z nią związanymi. Osoby, które po zakończeniu aktywnej działalności nadal chcą być częścią Stowarzyszenia, składają podanie o seniorat. Seniorzy to witalna część stowarzyszenia, która towarzyszy młodszym kolegom podczas szkoleń czy Walnych Zebrań Delegatów. Dla osób często już aktywnych zawodowo zjazdy te są wspaniałą okazją do kontynuowania studenckich znajomości.
 
– To wspaniałe uczucie, kiedy z perspektywy czasu możemy wspominać setki wspólnie
spędzonych godzin przy realizacji ELSowskich projektów, niezapomniane podróże na koniec Polski, imprezy, wyjazdy, nieprzespane noce.  W naszym po-studenckim, dorosłym życiu zawodowym, na ważnych dla nas uroczystościach, ślubach, urodzinach, a nawet chrzcinach…Tych kilka przyjaciół, to z pewnością najcenniejsze, co dała mi ELSA – mówi Katarzyna Lech-Drupka.

Częścią mentoringu w Stowarzyszeniu jest istnienie ELSA Trainers’ Group. ETG – to grupa ludzi posiadająca wiedzę i doświadczenie w pracach stowarzyszenia, którzy mają chęć i zapał dzielenia z młodszymi członkami stowarzyszenia.

 
– Dla mnie seniora, ETG jest okazją na spotkanie z młodszymi kolegami, podzielenie się tym, co może pomóc im w działaniu. Jet to także możliwość rozwoju osobistego, każde szkolenie trzeba przecież zaprojektować, stworzyć, przeprowadzić i ewaluować – komentuje Rafał Kozioł, senior ELSA Rzeszów, który od czterech lat jest trenerem.
 


Chcesz wiedzieć więcej o działalności ELSA? Odwiedź www.elsa.org.pl
 
ELSA Rzeszów można również znaleźć na FB: www.facebook.com/elsarzeszow
Kontakt ELSA Rzeszów: rzeszow@elsa.org.pl
 
Kontakt Grupa Inicjatywna w Stalowej Woli: viribus.unitis.kul@gmail.com
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy