Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Szykuje się nowa opłata - od opakowań

A A A
Materiał Partnera

Dodano: 08-12-2021

Szykuje się nowa opłata - od opakowań

Rozmowa z Jarosławem Knopem, właścicielem firmy AD-EKO, ekspertem w zakresie ochrony środowiska, prowadzącym szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.


Jak wynika z danych GUS, masa zebranych w Polsce w 2020 roku odpadów komunalnych wyniosła ponad 13 mln ton i była o blisko 3 proc. większa niż w roku poprzednim. W okresie tym odnotowano także wzrost poziomu selektywnej zbiórki. Wraz z rosnącą ilością odpadów rośnie znaczenie gospodarki nimi. 
 
Rzeczywiście, liczba odpadów komunalnych wzrasta, a wraz z nią wzrasta także liczba odpadów opakowaniowych. Widać to również po stronie producentów i importerów opakowań, którzy notują wzrost sprzedaży. Na pewno jest to związane także z tym, że jesteśmy w okresie pandemii. Dużo więcej towarów sprzedaje się poprzez Iinternet, wysyłkowo, więc dochodzą dodatkowe opakowania, których wcześniej nie było. Temat odpadów i opakowań gwałtownie się rozwija i ten trend zostanie utrzymany.   
Reklama
To skutkuje szeregiem uregulowań prawnych, dotyczących przedsiębiorców, począwszy od rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który Polska wprowadziła w styczniu 2018 roku, dostosowując się do dyrektyw unijnych. Kto jest objęty obowiązkiem rejestracji? 
 
Są nim objęci zarówno wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, jak również wprowadzający na rynek pojazdy i takie produkty jak: opony, oleje i preparaty smarowe, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszystkie wymienione przez ustawodawcę. Bardzo często zapomina się o tym, że wpis do rejestru obowiązuje także przedsiębiorców, nierzadko małe firmy, które wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, bądź same opakowania – wytwarzają je, importują, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy opakowań. 

Czy ten obowiązek dotyczy wszystkich? Także mikroprzedsiębiorców?

Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i wytwarza jakikolwiek towar, pakuje go i w tym opakowaniu wprowadza do obrotu, jest zobowiązany do wpisania się do rejestru. 


Jakie jeszcze obowiązki związane z opakowaniami ciążą na przedsiębiorcach? 

Jest ich wiele. Dotyczą np. oznaczania opakowań czy ograniczania ich ilości - opakowania wprowadzane na rynek nie powinny być przewymiarowane, ale możliwie jak najmniejsze. Należy także ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy często nie stosują się do tych wymogów, jednak firmy, które świadomie kształtują swoją politykę, w tym także politykę ekologiczną, ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko w każdym wymiarze, zarówno opakowań, jak i wprowadzania niepotrzebnie substancji do atmosfery czy generowania dużych ilości odpadów. 
Reklama

Obowiązek odzysku i recyclingu opakowań jest ustawowy.

Każdy, kto wprowadza na polski rynek produkty w opakowaniach, mam tu na myśli zarówno importera, jak i producenta, jest zobowiązany do zapewnienia odzysku, w tym recyclingu, powstających z tego tytułu odpadów. To nie oznacza, że musi zebrać odpady opakowaniowe z opakowań, które wprowadził na rynek, co byłoby przecież niemożliwe. Opakowanie staje się własnością kupującego. Firmy natomiast mają zapewnić odpowiedni poziom odzysku odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z opakowań wprowadzonych przez nich na rynek. Mogą to robić samodzielnie lub nawiązać współpracę z organizacjami odzysku opakowań, które w ich imieniu dokonałyby takiego recyclingu. Jeśli przedsiębiorca takiego odzysku opakowań nie przeprowadzi w danym roku, powinien naliczyć opłatę produktową i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, czyli ponieść opłatę z tytułu niezrealizowania obowiązków. 

Wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach oznacza także konieczność ewidencji i raportowania.

Wprowadzający na rynek opakowania i produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzić ewidencję ilości i rodzajów opakowań sprzedanych w Polsce, czy przywożonych zza granicy, czy wywożonych za granicę. Składa także roczne sprawozdania w tym zakresie. Sporządza je w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych, którą prowadzi Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy). Termin co roku jest do 15 marca - sprawozdanie za 2021 rok trzeba złożyć do 15 marca 2022 roku. Gdy wprowadza się tych opakowań więcej niż 1 tonę w ciągu roku, a nie osiągnęło się określonych poziomów recyclingu i odzysku tych opakowań, wówczas trzeba naliczyć opłatę produktową. Jeśli ktoś te poziomy osiągnął, to składa jedynie sprawozdanie i nic nie płaci. Możliwe jest zwolnienie z opłaty mikro i małych przedsiębiorców – podmioty, które w ciągu roku wprowadzą poniżej 1 tony wszystkich rodzajów opakowań do obrotu, mogą skorzystać z pomocy de minimis, wnioskując o nią do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Ważne, by nie przekroczyć limitu tysiąca kilogramów i złożyć sprawozdanie do 15 marca. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że firmy zarejestrowane w BDO mają możliwość prowadzenia ewidencji odpadów, także opakowaniowych, ale nie mają możliwości prowadzenia ewidencji samych opakowań. Taką ewidencję przedsiębiorca musi tworzyć we własnym zakresie, w wersji elektronicznej lub papierowej.  
Reklama

Obowiązków jest sporo, a będzie jeszcze więcej?

W 2023 roku wejdą nowe przepisy – ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. To projekt, który udostępniono w dniu 5 sierpnia 2021 r. (nr w wykazie prac UC81), więc nie możemy z całą pewnością mówić o zakresie nowych obowiązków i szczegółach uregulowań, ale wiemy już, że poza dotychczasową opłatą produktową, zostanie wprowadzona tzw. opłata opakowaniowa. Będzie ona dotyczyć opakowań, które są wprowadzone do obrotu, przeznaczone dla gospodarstw domowych. To będzie kolejny koszt, który pojawi się po stronie przedsiębiorców i najpewniej zostanie przerzucany na klientów, powodując wzrost cen w sklepach. Opłata opakowaniowa ma być naliczana dla wszystkich rodzajów opakowań, wg stawki za kilogram opakowania. W projekcie maksymalna stawka wynosi 2 zł za kg. Jest zatem bardzo wysoka, aczkolwiek przetwórcy tworzyw sztucznych już wnoszą, że jednak zbyt niska i powinna być nawet dwukrotnie wyższa. Nie wiemy więc, w jakiej wysokości zostanie ona zapisana do ustawy, a potem do rozporządzenia. To dodatkowy obowiązek i opłata, od którego ustawodawca nie przewiduje żadnych zwolnień. Co więcej, przedsiębiorca będzie musiał osobno prowadzić ewidencję opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych, oprócz ewidencji opakowań dla nich nieprzeznaczonych. Na podstawie nowej ewidencji firmy, które wprowadzają do obrotu opakowania, będą musiały do 15 dnia każdego miesiąca naliczyć opłatę opakowaniową za miesiąc poprzedni i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego. Będzie podobnie jak z ZUS-em, comiesięczna płatność. 
Reklama
 
Między innymi o tym mówił Pan podczas szkolenia, które dla małych i średnich przedsiębiorców zorganizował ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. O co najczęściej pytają uczestniczy takich szkoleń i co sprawia firmom największą trudność w dostosowywaniu się do przepisów związanych z opakowaniami?
 
Więksi przedsiębiorcy, zatrudniający lepiej w tym celu wykwalifikowaną kadrę, mający więcej pieniędzy na szkolenia i doinformowanie pracowników, z nowymi przepisami radzą sobie dobrze. Kłopot mają natomiast mniejsze firmy, które. C często ich nie znają, nie rozumieją stawianych im wymogów. Mylą im się opakowania wprowadzane na rynek z odpadami opakowaniowymi. Czasami, w dobrej wierze, przygotowują błędne sprawozdania. Bardzo częsty jest także niewłaściwie dokonany wpis do rejestru. Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach powinien być wpisany do rejestru, do BDO, także jako wprowadzający produkty w opakowaniach czy opakowania. Czasem firmy nie oznaczają się w ten sposób i nie dopełniają tego obowiązku. Przepisy trzeba znać. Jeśli nie ma możliwości, by zapoznać się z nimi we własnym zakresie, trzeba szukać innych źródeł, firm szkoleniowych, czy zajmujących się doradztwem, lub pytać i korzystać z pomocy pracowników urzędu marszałkowskiego. 
 
 
Jarosław Knop - mgr inż. kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
Reklama
Absolwent Studiów Podyplomowych kierunku Retoryka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konsultant, doradca zarówno małych i średnich  przedsiębiorstw, jak i dużych obiektów przemysłowych.
Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, zajmujący się wspieraniem przedsiębiorców w realizacji obowiązków środowiskowych.
Trener prowadzący szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej AD-EKO.

 
 
 
 
 
 
 
 
Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
Tel./Fax: 17 860 57 52/45/61, e-mail: een@wsiz.edu.pl

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-10-05 08:18
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-10-04
USD 4,8615 -1,20%
EUR 4,8007 -0,55%
CHF 4,9215 -1,19%
GBP 5,5320 +0,30%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.