Reklama

Biznes

Szykuje się druga jezdnia na S19 z Sokołowa Młp. do Jasionki

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 10.04.2019
45296_s19
Share
Udostępnij
Niemal 3 mln zł ma kosztować wykonanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji środowiskowej na dobudowanie drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki. Na taką kwotę opiewa oferta Mosty Katowice – najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli nie będzie odwołań firma będzie miała 18 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy.
 
11 kwietnia rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej na dobudowę dodatkowej jezdni S19. Chodzi o 15-kilometrowy odcinek ekspresówki od Sokołowa Młp. do Jasionki. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy Mosty Katowice. Zadeklarowała ona opracowanie dokumentacji w terminie 18 miesięcy za kwotę 2 999 478 zł. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.  
 
Oferta Mosty Katowice wybrana została na podstawie 3 kryteriów: ceny oraz dwóch kryteriów niezwiązanych z ceną (doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego i doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego). 
 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania koncepcji programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ) a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni). 
 
W ramach koncepcji programowej wykonawca przygotuje m.in. aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000, opinię geotechniczną, zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, dokumentację geologiczno-inżynierską, zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, koncepcję programową, plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną oraz analizę i prognozę ruchu.
 
Natomiast w ramach materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wykonana zostanie karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Przygotowane w ciągu półtora roku dokumenty są niezbędne do następnego etapu inwestycji, czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19. Kiedy rozbudowa zostanie zakończona na S19 z Jasionki do Sokołowa Młp. będą cztery pasy – po dwa w obu kierunkach. 

 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy