Reklama

Biznes

200 interaktywnych eksponatów dla Podkarpackiego Centrum Nauki

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 27.02.2019
44559_lukasiewicz
Share
Udostępnij
Właśnie przyjęto tzw. studium wykonalności dla projektu Podkarpackie Centrum Nauki. Można się z niego m.in. dowiedzieć, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na wyposażenie warsztatów i że planowany jest zakup 200 interaktywnych eksponatów.   
 
 
Podkarpackie Centrum Nauki to jedna z obecnie najbardziej atrakcyjnych inwestycji w regionie. Debaty nad lokalizacją, koncepcją ciągnęły się przez parę lat, ale kiedy podjęto decyzję, że podkarpackie obiekt wzorowany na warszawskim „Koperniku” stanie obok lotniska w Jasionce, prace nabrały tempa. Studium Wykonalności dla Podkarpackiego Centrum Nauki opracowała rzeszowska firma INNPuls sp. z o.o., na zlecenie podkarpackiego samorządu. Dokument zawiera oprócz standardowego zakresu także dodatkowe dane, związane z utworzeniem zespołu laboratoriów i pracowni. Opracowanie i przyjęcie dokumentu to kolejny kamień milowy na drodze do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.
 
– Cieszę się, że prace postępują zgodnie z planem. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie tej inwestycji – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.
 
Studium Wykonalności opracowano na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie naboru w ramach RPO WP 2014-2020. W dokumencie przedstawiono m.in. cele projektu, wizję i oczekiwane rezultaty, a także zakres rzeczowy inwestycji z charakterystyką lokalizacji i opisem działań podejmowanych w ramach promocji Centrum.  Istotnymi częściami studium wykonalności jest analiza finansowa, ekonomiczna oraz harmonogram realizacji inwestycji. Analiza kosztów i korzyści dla PCN, obejmująca 15 lat jego funkcjonowania, wykazała, że jest to projekt stabilny finansowo. Przeprowadzono również analizę SWOT, ukazującą korzyści społeczno-ekonomiczne inwestycji, która potwierdziła zasadność budowy Centrum.
 
Prawie 4 mln na wyposażenie laboratoriów i pracowni

– Ważnym elementem opracowania jest dokładny opis wyposażenie laboratoriów i pracowni warsztatowych wraz z koncepcją ich funkcjonowania, zawierająca założenia programowe i operacyjne planu działania poszczególnych pracowni. Zgodnie z założeniami projektu, utworzony zostanie zespół laboratoriów i pracowni w skład, którego wejdą trzy laboratoria (biologiczno-ekologiczcne, chemiczne i fizyczne) oraz dwie pracownie; robotyczna i warsztatowa, gdzie będzie można poznawać tajniki konstruowania, projektowania, obróbki materiałów oraz majsterkowania – tłumaczy Tomasz Michalski, wicedyrektor WDK ds. PCN. Kompletna lista wyposażenia zespołu laboratoriów zawiera ponad 200 pozycji od zestawu wkrętaków poprzez drukarki 3D, aż po zaawansowane mikroskopy i pomoce dydaktyczne. Laboratoria i pracownie wyposażone będą także w wysokiej klasy urządzenia multimedialne oraz specjalistyczne stoły i narzędzia. Łącznie na wyposażenie zespołu laboratoriów i pracowni zarezerwowano prawie 3,8 mln złotych.
 
Dyrektor Michalski dodaje, że drugim, ważnym obszarem działalności ośrodka będą interaktywne eksponaty zarówno stacjonarne rozmieszone na terenie centrum, jak i wystawa mobilna. – Zaplanowano pozyskanie ponad 200 interaktywnych eksponatów w tym 15 eksponatów stanowiących wystawę mobilną, która odwiedzać będzie miejscowości całego Podkarpacia z ekspozycjami i pokazami naukowymi. Na zaprojektowanie, wybudowanie i zainstalowanie eksponatów w centrum przewidziano łącznie prawie 30 mln zł. Zaplanowano także zakup pojazdu do przewożenia wystawy mobilnej – mówi Michalski.
 
Prawie 1,5 mln złotych pochłonie standardowe wyposażenie obiektu w sprzęt informatyczny, meble oraz system biletowy wraz z wyposażeniem do sprawnej obsługi odwiedzających.
 
 
Centrum za ponad 45 milionów

Największym wydatkiem inwestycyjnym w projekcie, który pochłonie około 55% dostępnych środków finansowych, będzie budowa obiektu podkarpackiego centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, zawierającym koncepcję architektoniczno – przestrzenną, opracowanym w ub. roku, koszty zaprojektowania i budowy obiektu określono na 45,5 mln zł. Postępowanie na generalnego wykonawcę obiektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszone w tym kwartale.
 
Całkowita, szacunkowa wartość projektu to prawie 83 mln zł. Na kwotę tę składają się fundusze z UE w wysokości 69 mln zł oraz pieniądze z budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 12,3 mln zł jako wkład własny w projekcie (środki kwalifikowane) oraz dodatkowo 1,7 mln jako wydatki niekwalifikowane.
 
Otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki planowane jest w IV kwartał 2022 roku.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy