Reklama

Biznes

Zostań swoim własnym szefem

Anna Olech
Dodano: 09.03.2015
18349_wwsstrona
Share
Udostępnij
Wraz z nową perspektywą finansowania pojawią się nowe szanse na otrzymanie wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Będą specjalne programy m.in. dla osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób młodych. Na razie można starać się pożyczki na otwarcie własnego biznesu.
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowuje się do wdrażania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 przewidziano środki m. in. na założenie działalności gospodarczej z wsparciem. Programy będą kierowane do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Wstępnie wiadomo, że pierwsze nabory wniosków w ramach RPO będą ogłoszone w połowie 2015 r.
 
Natomiast osoby do 29 roku życia będą mogły się ubiegać o dotację na założenie własnej firmy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy. Dotacje w ramach tego programu będą przyznawane przez powiatowe urzędy pracy oraz niepubliczne instytucje wyłonione w konkursach. Informacje o pierwszych naborach wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej będą dostępne na stronie internetowej: www.pokl.wup-rzeszow.pl, a także w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerami telefonów 17 8509200 lub 17 8509235.
 
Natomiast obecnie osoby, które chcą założyć własną firmę, mogą starać się o dwa rodzaje pożyczki. Pierwszą w wysokości do 50 tys. złotych brutto i oprocentowaniu 2% w skali roku, przyznają: 
 
– Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 
ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
tel. 17 867 62 99 
 
– Regionalna Izba Gospodarcza
 
ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 03 57
 
 – Bank Spółdzielczy w Dębicy
 
ul. Rzeszowska 14, 39-200
tel. 14 6702137
 
Z kolei w ramach programu „Wsparcie na starcie” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej można zaciągnąć pożyczkę do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (tj. do 75 622,80 zł). To propozycja dla:
 
– absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 
– zarejestrowanych bezrobotnych,
 
– studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
 
Dla Podkarpacia program ten obsługują:
 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR
tel. 17 788 18 67
 
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych
tel. 17 862 11 66
 
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
tel. 12 423 76 05
e-mail: biuro@mfes.pl
 
Krakowski Bank Spółdzielczy
tel. 12 422 82 65
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy