Reklama

Biznes

Największy globalny ranking uczelni wyższych na świecie U-Multirank: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wśród najlepszych polskich uczelni!

Materiał Partnera
Dodano: 05.12.2021
58290_wsiz
Share
Udostępnij
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała najwyższe noty (czyli A – bardzo dobry) aż w 9 podkategoriach rankingu U-Multirank. Najlepsze polskie uczelnie mają w tym zestawieniu tylko o dwie noty A więcej.
 
W tegorocznej edycji rankingu U-Multirank uczestniczyło 1948 uczelni z 97 krajów. Polskę reprezentowało 40 uczelni. Uczelnie z najwyższą liczbą ocen A (bardzo dobrych) to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (11), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (11) oraz Uniwersytet Medyczny w Warszawie (10). Kolejne miejsce (9 ocen A) zajmują ex aequo: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa i Uniwersytet Jagielloński. 

To nie jest zwykły ranking
 
U-Multirank nie dostarcza tabelki „Pierwszych 100 uczelni świata” w oparciu o łączne wyniki, zamiast tego pozwala użytkownikom zidentyfikować silne i słabe strony wybranej uczelni. Każdy może stworzyć swój własny ranking według kryteriów, które uzna za najważniejsze. Dzięki temu kandydatom na studia łatwiej znaleźć uczelnię, która będzie najlepiej odpowiadała ich potrzebom. Także same uniwersytety mogą korzystać z danych U-Multirank aby ocenić swoje mocne i słabe strony oraz znaleźć sposoby tworzenia lub wzmacniania planów strategicznych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w 2021 roku najwyższe noty otrzymała w podkategoriach:
Spin off – firmy powstałe w wyniku transferu wiedzy uczelni (Spin-offs)
Pracownicy z tytułem doktora oraz wyżej (Post-doc positions)
Odsetek kadry zagranicznej (International academic staff)
Publikacje interdyscyplinarne (Interdisciplinary publications)
Profesjonalne publikacje kierowane do specjalistów w danej dziedzinie (Professional publications)
Publikacje otwarte – czyli takie, które są dostępne do pobrania bez konieczności zakupu danej publikacji (Open Access Publications)
Dochody z rozwoju profesjonalnego: studia podyplomowe i szkolenia (Income from continuous professional development)
Dochody ze źródeł prywatnych – bez czesnego studentów, dotacji rządowych i grantów instytucji non-profit (Income from private sources)
Twórczość związana ze sztuką (Art related output)
 
 
Siedziba WSIiZ. Fot. Archiwum WSIiZ
 
Na czym polega U-Multirank?
 
To pierwszy globalny ranking wielokryterialny, który daje wielowymiarowy obraz funkcjonowania uczelni wyższych poprzez ich ocenę w pięciu różnych obszarach: 
– kształcenie i uczenie się,
– badania, 
– orientacja międzynarodowa, 
– zaangażowanie regionalne,
– transfer wiedzy. 
 
U-Multirank wykorzystuje 39 różnych wskaźników, za pomocą których uczelnie są oceniane i porównywane w różnych obszarach i dziedzinach działalności, w oparciu o 5-stopniową skalę: 1/A – ocena bardzo dobra; 2/B – ocena dobra; 3/C – ocena średnia; 4/D – ocena poniżej średniej; 5/E – ocena niska. Dane ujęte w ramach U-Multirank pobierane są z licznych źródeł i zapewniają użytkownikowi kompleksowy zestaw informacji na podstawie: danych dostarczonych przez instytucje, danych pobranych z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych, a także kwestionariuszy wypełnianych przez ponad 85 000 studentów z uczelni uczestniczących w badaniach. 
 
Kto przygotowuje U-Multirank?
 
U-Multirank to niezależny międzynarodowy ranking uczelni wyższych opracowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +. Ranking przygotowuje konsorcjum pod kierownictwem Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. U-Multirank jest jednym z flagowych działań prowadzonych przez Komisję Europejską w obszarze Europejskiego Obszaru Edukacji.
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy