Reklama

Biznes

Bariery na drodze rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Grant Thornton
Dodano: 02.07.2013
5488_375_bariery_biznes
Share
Udostępnij
Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Grant Thornton pt. Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny rosnąć? jedynie rozważny wzrost pozwala MŚP zwiększyć zyski minimalizując ryzyka z nim związane, a im przedsiębiorstwo jest większe, tym jest stabilniejsze i bardziej efektywne.
 
Znaczenie MŚP dla polskiej gospodarki
  • W Polsce jest 54 999 małych i 15 817 średnich firm;
  • Pod względem liczebności stanowią 96% wszystkich podmiotów zatrudniających >9 pracowników;
  • W sektorze MŚP zatrudnionych jest około 2,8 mln Polaków;
  • MŚP zapewnia łączne wynagrodzenie przekraczające 110 mld PLN.
Według raportu Grant Thornton małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jeden z głównych filarów polskiej gospodarki. Łączne przychody tego sektora porównywalne są do przychodów największych firm. Obecnie przedsiębiorstwa działające w sektorze MŚP dają pracę prawie 3 milionom osób.

Dariusz Bednarski – Partner Zarządzający, Doradztwo Podatkowe, Grant Thornton: „Małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniają codzienny byt milionom polskich rodzin poprzez pracę własną ich właścicieli i zatrudnianie pracowników. Można zatem z przekonaniem stwierdzić, że stanowią one podstawę funkcjonowania polskiej gospodarki.”
 
Tegoroczny raport Grant Thornton pokazuje, że w poszczególnych regionach struktura wielkości firm jest zbliżona. Jedynie w województwach Zachodniopomorskim i Podlaskim udział małych przedsiębiorstw jest większy niż przeciętnie. Odwrotna sytuacja występuje w województwach Mazowieckim i Śląskim, gdzie dominują firmy duże. Według raportu, zarówno w małych i średnich, jak i w dużych przedsiębiorstwach kluczową role odgrywają branże związane z przetwórstwem przemysłowym i handlem. Dla właścicieli korporacji (z reguły firm większych) priorytetem jest dynamiczny i często szybki wzrost zysku i wartości firmy. W konsekwencji gotowi są akceptować ryzyko takiego wzrostu. Z kolei dla przedsiębiorców prowadzących własne firmy, w tym zwłaszcza firmy rodzinne, istotniejsze jest bezpieczeństwo, a kluczowym parametrem jest zachowanie płynności. Ich awersja do ryzyka jest znacznie większa.
 
Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak – Partner, Grant Thornton: „Z reguły apetyt na ryzyko małego przedsiębiorcy jest mniejszy niż dużego. W konsekwencji, zwłaszcza w krótszych okresach czasu, istotniejsza od rentowności jest dla niego płynność finansowa.” Wśród barier rozwoju wskazywanych przez polskich przedsiębiorców dominuje biurokracja, niejasne prawo i skomplikowane przepisy. Bariery te bardziej uderzają w sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Również te firmy są bardziej wrażliwe na wahania koniunktury. Co pokazał tegoroczny raport, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw występują dodatkowo specyficzne bariery rozwoju. Bardzo często firmy tego sektora nie posiadają jasno określonych strategii i misji. Ich problemem jest również często źle dobrany styl zarządzania organizacją oraz brak standaryzacji procesów.
 
Wraz ze wzrostem, MŚP powinny profesjonalizować zarządzanie firmą i korzystać z narzędzi, które usprawniają działanie organizacji. Priorytetem przy wdrażaniu nowych rozwiązań powinno być zachowanie kluczowego czynnika sukcesu MŚP – ducha przedsiębiorczości.
 
Tomasz Wróblewski – Partner Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, Grant Thornton: „Choć zarówno awionetka jak i Boeing 747 to samoloty, ich prowadzenie wymaga od pilota istotnie różnych kompetencji. Podobnie jest z prowadzeniem małych i dużych firm.”
 
Tegoroczny raport Rozważny wzrost: większy zysk, mniejsze ryzyko przygotowany przez Grant Thornton analizuje znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki. Opisuje jego wielkość pod względem ilości przedsiębiorstw, wielkości zatrudnienia i przychodów. Raport odpowiada również na pytanie, jakie korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom może przynieść zwiększenie skali działalności. Porównuje je do dużych przedsiębiorstw oraz opisuje, jak wpływają na nie wahania koniunktury i jakie branże w nich dominują. W opracowaniu znajdujemy również informacje na temat rodzajów barier, jakie przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają do pokonania podczas rozwijania swoich firm. Efektem tej analizy są rekomendacje dla sektora MŚP w zakresie planowania ich strategicznego rozwoju. Publikowane dane są wynikiem analizy wykonanej na podstawie między innymi raportów GUS, Komisji Europejskiej oraz Grant Thornton International Business Report.‎

Zobacz pełny raport | Prezentacja raportu

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy